Giải đáp cuộc sống

Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ là gì? Ưu điểm và hạn chế

Đấu thầu mua sắm hàng hóa đã trở nên rất phổ biến trong nền kinh tế thị trường. Trong đấu thầu có quy định về phương thức lựa chọn nhà thầu và phương thức lựa chọn nhà thầu, về phương thức lựa chọn nhà thầu phải kể đến phương thức một bước một giai đoạn.

1. Phương pháp phong bì đôi thứ tự đầu tiên là gì?

– Thủ tục Đấu thầu Một giai đoạn – Hai túi hồ sơ cho các Gói thầu Đấu thầu rộng rãi và Đấu thầu hạn chế cho Dịch vụ Tư vấn và Phi tư vấn, Mua sắm Hàng hóa, Lắp đặt Tòa nhà, Hỗn hợp. Phương thức đấu thầu một bước hai túi hồ sơ là tập hợp nhà thầu và nhà thầu thông qua một túi hồ sơ (kỹ thuật và tài chính đồng thời) hoặc hai túi hồ sơ (đề xuất kỹ thuật) và đồng thời tài chính, đánh giá các đề xuất kỹ thuật ban đầu, sau đó mở các đề xuất kỹ thuật đủ tiêu chuẩn ). Các nhà thầu được đánh giá theo các tiêu chí quy định trong hồ sơ mời thầu/yêu cầu.

Đang xem: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ là gì

– Phương thức đấu thầu hai giai đoạn: Bản thân chủ đầu tư không nắm được trách nhiệm/quy cách công việc phải thực hiện. Vì vậy, đấu thầu được thực hiện trong hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên, các đề xuất kỹ thuật được gọi từ các nhà thầu dựa trên ý tưởng/chủ đề cơ bản của công việc sẽ được thực hiện. Các đề xuất kỹ thuật cần nêu rõ phương pháp/thông số kỹ thuật chính xác để thực hiện công việc với ý tưởng cơ bản. Nhà thầu nộp đề xuất kỹ thuật. Dựa trên thông số kỹ thuật tốt nhất hiện có cho đề xuất kỹ thuật này, giờ đây, chủ đầu tư lại chuẩn bị hồ sơ dự thầu/yêu cầu đấu thầu, trong đó có thông số kỹ thuật chính xác của công việc và chuyển sang giai đoạn đó. Giai đoạn II của đấu thầu hai túi hồ sơ (riêng biệt về kỹ thuật và tài chính).

* Quy trình đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ: Các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu trong một hồ sơ bao gồm các đề xuất về giá và kỹ thuật. Hồ bơi mở cửa cho công chúng vào ngày giờ quy định trong hồ sơ mời thầu. Hồ sơ dự thầu được đánh giá. Sau khi được phê duyệt, hợp đồng sẽ được trao cho nhà thầu có giá thầu được xác định là ước tính thấp nhất dựa trên Giá thầu phản hồi.

– Một giai đoạn: Thủ tục đấu thầu hai tài liệu: Nhà thầu nộp đồng thời hai tài liệu được niêm phong, một chứa đề xuất kỹ thuật và một chứa đề xuất về giá, đựng trong phong bì ngoài cùng.

Ban đầu, chỉ các hồ sơ dự thầu kỹ thuật được mở vào ngày và giờ được chỉ định trong hồ sơ mời thầu. Đề xuất giá được niêm phong và giữ bởi người mua. Đề xuất kỹ thuật được đánh giá bởi người mua. Đề xuất kỹ thuật không được sửa đổi hoặc thay đổi. Điều này cho phép người mua đánh giá các lựa chọn kỹ thuật mà không cần hỏi giá. Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu không đáp ứng một số yêu cầu nhất định có thể bị từ chối

Các đề xuất về giá sẽ được công khai vào ngày và giờ do người mua thông báo sau khi phê duyệt đánh giá kỹ thuật. Đánh giá các đề xuất về giá. Sau khi phê duyệt đánh giá về giá, hợp đồng sẽ được trao cho Nhà thầu có Phản hồi Cơ bản có hồ sơ dự thầu được xác định là hồ sơ dự thầu có giá đánh giá thấp nhất.

Tham khảo: Đau nửa đầu bên phải: nguyên nhân và cách khắc phục hiệu quả

– Quy trình đấu thầu hai giai đoạn: Đầu tiên, các nhà thầu nộp đề xuất kỹ thuật dựa trên thông số kỹ thuật, nhưng không đưa ra giá. Hồ sơ đề xuất kỹ thuật được mở vào ngày và giờ quy định trong hồ sơ mời thầu. Đánh giá các đề xuất kỹ thuật và thảo luận với các nhà thầu. Bất kỳ thiếu sót, điều khoản không phù hợp và tính năng kỹ thuật không đạt yêu cầu sẽ được chỉ ra cho các nhà thầu để đánh giá cẩn thận. Nhà thầu được phép sửa đổi, điều chỉnh đề xuất kỹ thuật của mình để đáp ứng yêu cầu của bên mua. Mục đích của cuộc diễn tập là để đảm bảo rằng tất cả các đề xuất kỹ thuật tuân theo cùng một tiêu chuẩn được chấp nhận và đáp ứng các giải pháp kỹ thuật mà người mua yêu cầu.

– Những nhà thầu không thể hoặc không sẵn lòng đấu thầu theo các thông số kỹ thuật được chấp nhận có thể bị từ chối hồ sơ dự thầu của họ do không đủ hồ sơ dự thầu. Sau khi đề xuất kỹ thuật được phê duyệt, giai đoạn thứ hai mời các nhà thầu nộp báo giá và đề xuất kỹ thuật đã sửa đổi theo các thông số kỹ thuật được chấp nhận.

—Đề xuất kỹ thuật và đề xuất giá sửa đổi được công bố vào ngày và giờ được người mua thông báo. Khi xác định được ngày, bên mua sẽ cho nhà thầu đủ thời gian để tổng hợp các thay đổi liên quan đến phương án kỹ thuật và chuẩn bị hồ sơ đề xuất giá. Các Đề xuất Giá và Đề xuất Kỹ thuật Sửa đổi được xem xét sau khi phê duyệt và các hợp đồng được trao cho nhà thầu được xác định là Hồ sơ Đáp ứng Cơ bản với hồ sơ dự thầu được đánh giá thấp nhất.

Xem thêm: Thanh toán quốc tế là gì? Phương thức thanh toán quốc tế?

– Một bộ hồ sơ kỹ thuật rõ ràng, chính xác là điều kiện tiên quyết để nhà thầu đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư một cách thực tế và cạnh tranh mà không bị hạn chế hay điều chỉnh hồ sơ dự thầu của mình. Thông số kỹ thuật nên được phát triển để cho phép cạnh tranh rộng rãi nhất có thể trong khi đặt ra rõ ràng các tiêu chuẩn cần thiết cho tay nghề, vật liệu và hiệu suất của hàng hóa và dịch vụ được mua sắm. Chỉ khi đạt được điều này, chúng ta mới có thể đạt được các mục tiêu tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả và công bằng trong mua sắm, đồng thời đảm bảo tiến độ thắng thầu và đánh giá thầu tiếp theo diễn ra thuận lợi. Thông số kỹ thuật phải yêu cầu tất cả hàng hóa và vật liệu được đưa vào Công trình phải là mẫu mới, chưa sử dụng, mới nhất hoặc hiện hành và kết hợp tất cả các cải tiến gần đây đối với thiết kế và vật liệu, trừ khi có quy định khác trong Hợp đồng.

– Các mẫu thông số kỹ thuật từ các dự án tương tự trước đây rất hữu ích về mặt này. Các cơ quan tài trợ khuyến khích sử dụng các đơn vị đo lường khi tài trợ cho các dự án. Hầu hết các thông số kỹ thuật thường được viết cụ thể bởi chủ sở hữu hoặc người quản lý dự án để phù hợp với công việc hợp đồng hiện tại.

2. Ưu điểm và hạn chế:

* Ưu điểm: Phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ có ưu điểm trong việc đánh giá giải pháp kỹ thuật. Do đó, việc xét thầu này không bị ảnh hưởng bởi thông tin về giá, mang tính khách quan, công bằng hơn và tạo sự thuận tiện cho các nhà thầu. Về cơ bản, hình thức đấu thầu một bước, hai chữ cái sẽ giúp các nhà thầu giữ bí mật về giá dự thầu của họ trong lần mở thầu đầu tiên.

Xem thêm: Uống nhầm một ánh mắt, say cả đời

– Có những lợi thế đáng kể trong việc tiêu chuẩn hóa các mã chung cho kỹ thuật lặp lại trong các lĩnh vực công cộng đã được công nhận như đường xá, nhà ở đô thị, thủy lợi và cấp nước trong cùng một quốc gia hoặc khu vực có điều kiện tương tự. Thông số kỹ thuật chung phải bao gồm tất cả tay nghề, vật liệu và thiết bị thường được sử dụng trong xây dựng, nhưng nó có thể không nhất thiết phải đủ cho một hợp đồng công việc cụ thể. Có thể cần chuẩn bị các thông số kỹ thuật riêng (đặc biệt) để sửa đổi, bổ sung nhằm đưa ra các thông số kỹ thuật chung đáp ứng yêu cầu của các dự án cụ thể.

– Tiêu chí đánh giá cho điều này có sẵn từ văn phòng của người ký tên dưới đây trong giờ làm việc vào bất kỳ ngày làm việc nào. Các giá thầu sẽ dựa trên tỷ lệ phần trăm “trên/dưới” hoặc ước tính kỹ thuật hệ thống của bà năm 2020. Chỉ hai chữ số sau dấu thập phân được xem xét để đánh giá.

– Giá thầu không đầy đủ/có điều kiện nhận được sau thời hạn sẽ không được xem xét. Hồ sơ dự thầu phải do người có thẩm quyền ký. Các Nhà thầu/Nhà thầu báo giá thấp hơn 10% so với chi phí ước tính của Kỹ sư sẽ nộp một khoản bảo đảm bổ sung dưới hình thức đặt cọc thông báo bằng với mức phí bảo hiểm thấp hơn 10% so với chi phí ước tính.

– Sau khi người đấu giá thành công bắt đầu công việc, khoản tiền đặt cọc bảo đảm bổ sung cho khoản đặt cọc không kỳ hạn có thể được thay thế bằng bảo lãnh ngân hàng với số tiền tương đương từ ngân hàng được chỉ định. Nếu một nhà thầu báo giá thấp hơn 10% so với chi phí ước tính của kỹ sư và giá thầu không bao gồm bảo đảm dự thầu bổ sung, thì giá thầu đó sẽ được coi là giá thầu không đáp ứng và thấp thứ hai, v.v. sẽ được xem xét cho phù hợp. Nhà thầu trúng thầu sẽ lắp đặt nhà máy nhựa đường gần khu vực.

Thời gian cho phép để hoàn thành công việc được chỉ định trong nit sẽ bắt đầu từ việc phát hành lệnh sản xuất.

Xem thêm: Đóng gói một giai đoạn là gì? Ưu điểm và hạn chế

* Hạn chế: Bên cạnh những ưu điểm của phương thức đấu thầu một giai đoạn hai chữ cái, phương thức đấu thầu này cũng có hạn chế là các nhà thầu tham gia đấu thầu sẽ không thể biết được giá dự thầu của nhà thầu. Đối thủ cạnh tranh, đây là một trong những nhược điểm của nhà thầu.

Xem thêm: Giá trị làm người của mỗi con người chính là

Sỹ Văn

Chuyên gia về sắc đẹp. Nhiều năm công tác trong ngành makeup và thời trang.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button