Giải đáp cuộc sống

Bản đồ địa chính (Cadastral Map) là gì? Các loại bản đồ địa chính

Bản đồ địa chính

bản đồ địa chính – danh từ, được sử dụng trong tiếng Anh bởi cụm từ cadastral map.

Luật đất đai 2013 quy định: “Bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện thửa đất và các đặc điểm địa lý liên quan, được lập theo đơn vị hành chính xã, huyện và thị trấn, và được chuẩn bị bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Đang xem: Bản đồ địa chính tiếng anh là gì

Bản đồ địa chính, tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000; trên mặt phẳng chiếu, trong giới hạn 3 độ khoảng chiếu, Theo trục và kinh độ của từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hệ quy chiếu, hệ tọa độ quốc gia vn-2000 và hệ độ cao quốc gia hiện hành.

Loại bản đồ địa chính

Bản đồ địa chính tỷ lệ 1:5000

Chia Bản đồ địa chính tỷ lệ 1:10000 thành 04 ô vuông, kích thước thực của mỗi ô vuông là 3 x 3 km tương ứng với một mảnh Bản đồ địa hình 1:5000 tỷ lệ.Bản đồ địa chính Khung chuẩn tỷ lệ 1:5000 là 60 x 60 cm, tương ứng với diện tích thực địa là 900 ha.

Số của Bản đồ địa chính tỷ lệ 1:5000 gồm 06 chữ số: 03 chữ số đầu là số 03 km chẵn của tọa độ x, 03 chữ số cuối là số 03 chẵn chuẩn km tọa độ y bản đồ địa chínhVị trí góc trên bên trái của hộp giữa.

Tham khảo: Bảo vệ tổ quốc là gì? Những điều cần biết [Mới 2023]

Bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000

Chia bản đồ địa chính tỷ lệ 1:5000 thành 09 ô vuông, kích thước thực mỗi ô vuông là 1 x 1 km, tương ứng với một bản đồ địa hình chính tỷ lệ 1:2000. Kích thước khung chuẩn của bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 là 50 x 50 cm, tương ứng với diện tích 100 ha trên thực địa.

Các ô vuông được đánh số từ trái sang phải và từ trên xuống dưới bằng chữ số Ả Rập từ 1 đến 9 theo nguyên tắc số khối. Bản đồ Địa chínhTỷ lệ 1:2000 kể cả số khối Bản đồ Cadasetỷ lệ 1:5000, có gạch nối (-) và số thửa.

Bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000

Chia nhỏ, Bản đồ địa chính chia tỷ lệ 1:2000 thành 04 ô vuông, kích thước thực của mỗi ô vuông là 0,5 x 0,5 km tương ứng với Bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000 .Kích thước khung chuẩn của bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000 này là 50 x 50 cm, tương ứng với diện tích thực địa là 25 ha.

Các ô vuông được đánh số thứ tự a, b, c, d theo nguyên tắc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, số hiệu bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000 bao gồm cả số hiệu Bản đồ cadase tỷ lệ 1:2000, gạch nối (-) và số bình phương.

Tham khảo: Khi nằm mơ thấy răng bị lung lay dự báo điều gì? Nên đánh con gì?

Tỷ lệ bản đồ là 1:500

Chia Bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 thành 16 ô vuông, kích thước thực của mỗi ô vuông là 0,25 x 0,25 km, tương ứng với Bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500 . Kích thước khung chuẩn của bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500 là 50 x 50 cm, tương ứng với diện tích thực địa là 6,25 ha.

Các ô vuông được đánh số từ trái sang phải và từ trên xuống dưới bằng chữ số Ả Rập từ 1 đến 16 theo nguyên tắc số khối. Bản đồ địa chínhTỷ lệ 1:500 bao gồm cả số khối Bản đồ Cadasetỷ lệ 1:2000, có gạch nối (-) và số ô vuông trong ngoặc.

Tỷ lệ bản đồ là 1:200

Chia bản đồ địa chính1:2000 thành 100 ô vuông, kích thước thực của mỗi ô vuông là 0,10 x 0,10 km, tương ứng với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200. Kích thước khung tiêu chuẩn của bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200 là 50 x 50 cm, tương ứng với diện tích 1,00 ha trên thực địa.

Các ô vuông được đánh số bằng chữ số Ả Rập từ 1 đến 100 theo nguyên tắc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, số hiệuBản đồ địa chínhTỷ lệ 1:200 bao gồm cả số hiệuBản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000, gạch nối (-) và số thứ tự của ô vuông. (Theo Thông tư số: 25/2014/tt-btnmt)

Xem thêm: Lục Vị Nang Vạn Xuân hộp 1 lọ 60 viên

Sỹ Văn

Chuyên gia về sắc đẹp. Nhiều năm công tác trong ngành makeup và thời trang.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button