Chưa phân loại

Phân biệt báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất

Việc có thể đọc, hiểu và phân tích báo cáo tài chính của công ty sẽ giúp nhà đầu tư hiểu được chu kỳ kinh doanh của công ty, từ đó hiểu được tình hình tài chính, hiệu quả, kết quả hoạt động của công ty, xác định các rủi ro tiềm tàng, phòng tránh rủi ro và nắm bắt các cơ hội đầu tư sinh lời .

Khi đọc và phân tích báo cáo tài chính (bctc), nhiều bạn đặt câu hỏi như sau:

Đang xem: Báo cáo riêng hay hợp nhất tốt hơn

 • Tại sao một số công ty có cả bctc riêng biệt và kết hợp trong khi những công ty khác chỉ có 1 bctc?
 • Sự khác biệt giữa bcctc riêng lẻ và kết hợp là gì và mục đích của việc sử dụng chúng trong phân tích đầu tư là gì?
 • Quả thực, đối với những người chưa tìm hiểu sâu về btc thì đây là một câu hỏi nhức nhối. Hãy cùng phân tích tài chính trong bài viết dưới đây để giải đáp thắc mắc này.

  Báo cáo tài chính của công ty là gì?

  Báo cáo tài chính bao gồm:

  • Khóa học Xuất nhập khẩu trực tuyến Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Thuyết minh báo cáo tài chính
  • Báo cáo tài chính phản ánh tình trạng tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả của công ty, đồng thời phản ánh tình trạng tài chính, kết quả hoạt động của công ty và những thay đổi về dòng tiền vào và ra trong một khoảng thời gian.

   Xem thêm: Mức lãi suất vay ngân hàng thế chấp sổ đỏ nào hấp dẫn nhất

   Nói cách khác, báo cáo tài chính là cách thể hiện khả năng sinh lời và tình hình tài chính của một công ty với các bên liên quan, bao gồm: hệ thống kế toán quy định tại Thông tư 200

   • Quản trị viên
   • Chủ doanh nghiệp
   • Nhà đầu tư
   • Bên cho vay
   • Cục doanh thu nội địa
   • Chính quyền
   • Khi nào doanh nghiệp có cả báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất?

    • Đối với công ty không có công ty con, công ty chỉ có một báo cáo tài chính.
    • Đối với các công ty thuộc sở hữu của các công ty con, có báo cáo tài chính riêng và hợp nhất.
    • Báo cáo tài chính riêng chỉ phản ánh tình hình tài chính và kinh doanh của công ty mẹ;
    • Báo cáo tài chính hợp nhất sẽ tóm tắt toàn bộ tình hình tài chính và kinh doanh của toàn tập đoàn, tức là bao gồm cả công ty mẹ và các công ty con.
    • Công ty con là gì?

     • Công ty con là một doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một doanh nghiệp khác (kiểm soát là quyền quyết định các chính sách tài chính và hoạt động của một doanh nghiệp nhằm thu lợi từ các hoạt động của doanh nghiệp đó). Quyền kiểm soát doanh nghiệp có thể ở đây khi hơn 50% cổ phần được sở hữu hoặc phần lớn ban quản lý của công ty là một người từ doanh nghiệp khác.
     • Chi nhánh là gì?

      • Công ty liên doanh hoặc công ty liên kết là công ty được sở hữu từ 20% – <50% bởi một doanh nghiệp khác
      • Đầu tư tài chính là gì?

       • Đầu tư tài chính là việc sở hữu dưới 20% của một doanh nghiệp khác
       • Nguyên tắc ghi nhận BCTC hợp nhất khi sở hữu: Công ty con? Liên doanh, liên kết? đầu tư tài chính?

        Khi công ty con được ghi nhận trong báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ, hãy đưa tất cả các khoản mục trong báo cáo tài chính của công ty con vào báo cáo tài chính của công ty. Công ty mẹ, từ tài sản đến nguồn vốn, kết quả hoạt động, những vấn đề cần quan tâm:

        • Chênh lệch giữa giá công ty mẹ trả để mua cổ phần của công ty con và giá trị ghi sổ được ghi nhận là “lợi thế thương mại”;
        • Nếu công ty mẹ nắm giữ ít hơn 100% vốn cổ phần của công ty con, vốn cổ đông nắm giữ số cổ phần còn lại của công ty con được liệt kê riêng dưới dạng mục “vốn chủ sở hữu của cổ đông không kiểm soát” của công ty. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số được hạch toán riêng trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất là “lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số”.
        • Tham khảo: [Review] Top 8 Sữa rửa mặt cho Nam nào tốt nhất hiện nay

         Đối với trường hợp liên doanh, liên kết: công ty sở hữu không cần kết hợp gì từ liên doanh, liên kết mà chỉ ghi vào bảng cân đối kế toán khoản mục “Đầu tư vào công ty liên doanh”, tức là số tiền mua vào bằng các Cổ phiếu đó; và lợi nhuận được ghi nhận chính xác theo tỷ lệ sở hữu cổ phần trong công ty liên doanh, gắn liền với phần “thu nhập tài chính” trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ, theo phương pháp nhập trước xuất trước

         (Lưu ý rằng phần doanh thu tài chính này không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp để tránh đánh thuế hai lần).

         Nếu bạn sở hữu ít hơn 20% cổ phần của một công ty khác, công ty sở hữu sẽ ghi nhận khoản mục “đầu tư tài chính” trên bảng cân đối kế toán, trên báo cáo thu nhập của công ty đại chúng. Công ty chủ sở hữu chỉ ghi nhận cổ tức thu nhập tài chính khi nhận được (lưu ý khoản cổ tức này sẽ bị đánh thuế là cổ tức chứ không phải thuế thu nhập doanh nghiệp).

         Sự khác biệt giữa báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất là gì?

         Sự khác biệt lớn nhất giữa hai loại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất là một số chỉ số chỉ có trong báo cáo tài chính hợp nhất, chẳng hạn như:

         • Thiện chí của tài sản;
         • Lãi suất vốn thiểu số
         • Lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát trong kết quả hoạt động.
         • Các tỷ lệ trên là kết quả của việc hợp nhất các công ty con.

          Để đưa ra quyết định đầu tư tạo ra lợi nhuận đặc biệt, bước đầu tiên là hiểu các nguyên tắc cơ bản của báo cáo tài chính, chẳng hạn như “Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính riêng biệt”.

          Xem thêm: 12 cây hút bức xạ máy tính hiệu quả dân văn phòng không thể bỏ qua

Sỹ Văn

Chuyên gia về sắc đẹp. Nhiều năm công tác trong ngành makeup và thời trang.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button