Giải đáp cuộc sống

Cơ sở hạ tầng là gì? Có vai trò gì trong phát triển kinh tế?

Trong cuộc sống hàng ngày, trong mọi mặt của cuộc sống, nhiều người thường xuyên nghe đến cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng đóng vai trò quan trọng, xã hội càng phát triển thì cơ sở hạ tầng càng hoàn thiện và đầy đủ. Vậy cụ thể hạ tầng là gì?

1. Cơ sở hạ tầng là gì?

Cơ sở hạ tầng trong đời sống là chỉ các yếu tố kỹ thuật, vật chất, kinh tế, giao thông vận tải… tồn tại trong một xã hội, môi trường nhất định. Mục đích chính của cơ sở hạ tầng là hỗ trợ các hoạt động liên quan đến sản xuất và đời sống con người.

Đang xem: Cơ sở hạ tầng là gì triết học

Có thể hiểu một cách đơn giản, cơ sở hạ tầng là một bộ phận cấu trúc và là cơ sở để phát triển kinh tế.

– Về hình thức, cơ sở hạ tầng là tài sản hữu hình như đường giao thông, cầu cống, kênh mương thủy lợi, công trình công cộng… được định nghĩa tại mục 1.2 của Quy chuẩn xây dựng. xây dựng qcxdvn việt nam 01:2008/ bxd, ​​đây là những công trình hạ tầng xã hội hoặc hạ tầng kỹ thuật.

Trên cơ sở đó, các hoạt động kinh tế, xã hội mới được duy trì và phát triển. ——Về kinh tế hàng hóa: cơ sở hạ tầng là một loại hàng hóa công cộng, được sử dụng để phục vụ lợi ích của toàn xã hội. – Về đầu tư: kết cấu hạ tầng là kết quả, sản phẩm của quá trình đầu tư của nhiều thế hệ, đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển các mặt của đất nước. Vì vậy, cơ sở hạ tầng là toàn bộ những điều kiện vật chất kỹ thuật phục vụ cho hoạt động sản xuất và đời sống của con người.

2. Làm thế nào để hiểu cơ sở hạ tầng trong triết học?

Cơ sở hạ tầng thuộc phạm trù triết học, tên tiếng Anh là “infrastructure”, dùng để chỉ chung toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế – xã hội, cũng có thể được xác định trong một thời kỳ lịch sử nhất. Đây là phạm trù cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử.

Theo Bách khoa toàn thư mở, cơ sở hạ tầng của chủ nghĩa duy vật lịch sử bao gồm tất cả các quan hệ sản xuất tạo nên một cơ cấu kinh tế xã hội cụ thể.

Cơ sở hạ tầng của một xã hội trong một thời kỳ lịch sử nhất định bao gồm 03 loại quan hệ sản xuất:

– Quan hệ sản xuất thống trị

-Quan hệ sản xuất thặng dư

– Quan hệ sản xuất hạt giống (tương lai)

Trong đó, quan hệ sản xuất thống trị quy định và chi phối hai quan hệ sản xuất còn lại.

Cơ sở hạ tầng quyết định nội dung và tính chất của kiến ​​trúc thượng tầng; nội dung và tính chất của kiến ​​trúc thượng tầng là sự phản ánh của cơ sở hạ tầng.

Kiến trúc thượng tầng mà Mác và Ăng-ghen đề cập trong chủ nghĩa duy vật lịch sử là chỉ hệ thống cấu trúc của hệ tư tưởng xã hội và hệ thống chính trị xã hội tương ứng được hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định.

Có thể hiểu kiến ​​trúc thượng tầng là toàn bộ hệ thống chính trị, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật,… cùng với các hệ thống xã hội tương ứng, như nhà nước, đảng phái chính trị, nhà thờ, v.v.

Tính chất của kiến ​​trúc thượng tầng do tính chất của cơ sở hạ tầng quyết định.

Ví dụ, trong xã hội có giai cấp, giai cấp thống trị về kinh tế là giai cấp thống trị cả đời sống chính trị và tinh thần của xã hội.

Các yếu tố của kiến ​​trúc thượng tầng như nhà nước, pháp quyền, tôn giáo… đều trực tiếp hoặc gián tiếp phụ thuộc và do cơ sở hạ tầng quyết định.

Cơ sở hạ tầng thay đổi thì sớm muộn kiến ​​trúc thượng tầng cũng thay đổi. Theo – thẻ:

Nếu cơ sở kinh tế thay đổi thì toàn bộ kiến ​​trúc thượng tầng đồ sộ ít nhiều sẽ nhanh chóng bị đảo lộn

Kinh tế giữ vai trò quyết định các hoạt động xã hội nên kiến ​​trúc thượng tầng phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng.

Mặc dù cơ sở hạ tầng quyết định kiến ​​trúc thượng tầng và kiến ​​trúc thượng tầng phải phù hợp với cơ sở hạ tầng nhưng kiến ​​trúc thượng tầng vẫn có tính độc lập trong quá trình vận động, phát triển và biến đổi và tác động trở lại mạnh mẽ đối với cơ sở hạ tầng.

3. Cơ sở hạ tầng bao gồm những gì?

Cơ sở hạ tầng được phân loại khác nhau theo đặc điểm của từng lĩnh vực.

Thông tin chi tiết như sau:

3.1. Phân loại hạ tầng kinh tế – xã hội

– Cơ sở hạ tầng kinh tế: Cơ sở vật chất dùng cho sản xuất và phân phối hàng hóa.

Xem thêm: Ưu và nhược điểm của phong cách lãnh đạo dân chủ

Ví dụ: Hệ thống giao thông…

– Cơ sở hạ tầng xã hội: cơ sở hạ tầng vật chất của các hoạt động văn hóa – xã hội – đời sống – giáo dục.

Ví dụ: nhà ở, trường học, bệnh viện, công trình công cộng…

– Cơ sở hạ tầng môi trường: Là cơ sở vật chất và công nghệ được sử dụng để bảo vệ và gìn giữ tài nguyên môi trường.

– Cơ sở hạ tầng quốc phòng: Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động liên quan đến an ninh – quốc phòng.

Ví dụ: Sản xuất, bảo trì vũ khí…

3.2. Phân loại cơ sở hạ tầng theo lãnh thổ – Dân số

Phân tích cơ sở hạ tầng theo địa lý – Dân số bao gồm:

– Hạ tầng đô thị: Hạ tầng vật chất và công nghệ của các đô thị phát triển.

– Hạ tầng nông thôn: Cơ sở vật chất kỹ thuật ở nông thôn.

– Hạ tầng kinh tế biển: Là cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế biển.

– Cơ sở hạ tầng đồng bằng và miền núi Trung Bộ: Cơ sở vật chất kỹ thuật của các tỉnh đồng bằng miền Trung và miền núi.

3.3. Phân loại cơ sở hạ tầng theo cấp độ quản lý

– Cơ sở vật chất – kỹ thuật lớn do trung ương quản lý như sân bay, đường sắt, đường quốc lộ, cơ sở an ninh, quốc phòng.

– Chính quyền địa phương: tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, xã/đơn vị bầu cử chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất kỹ thuật, như hệ thống cầu – đường, kênh mương, cơ sở giáo dục – y tế,…

3.4. Cơ sở hạ tầng theo Bản chất – Đặc điểm

– Cơ sở hạ tầng vật chất: trường học, bệnh viện, hệ thống đường, điện…

– Hạ tầng phi vật chất: thủ tục hành chính, hệ thống luật pháp, an ninh trật tự…

4. Vai trò của cơ sở hạ tầng là gì?

Kết cấu hạ tầng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, là động lực của sự phát triển.

Hệ thống kết cấu hạ tầng nếu được đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, hiệu quả của nền kinh tế, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội.

Ngược lại, hệ thống kết cấu hạ tầng kém phát triển sẽ cản trở sự phát triển của nền kinh tế nói chung.

Hầu hết các nước phát triển đều có hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại và phát triển. Tuy nhiên, ở nhiều nước đang phát triển, cơ sở hạ tầng thiếu và yếu dẫn đến dòng chảy nguồn lực bị đình trệ, khó hấp thụ vốn đầu tư, ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng là ưu tiên của nhiều nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Trên thực tế, cơ sở hạ tầng chi phối các giai đoạn phát triển và là cơ sở, nền tảng của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kết cấu hạ tầng quyết định tốc độ tăng trưởng và phát triển của tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ. cơ sở hạ tầng đảm bảo cho quá trình sản xuất được tiến hành một cách thường xuyên với quy mô ngày càng lớn. Những điều này sẽ làm tăng ngân sách nhà nước và đưa nền kinh tế thoát khỏi trì trệ, trì trệ.

Bên cạnh đó, việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng làm thay đổi cơ cấu kinh tế. Cơ sở hạ tầng hiện đại và hoàn thiện đã tạo điều kiện cơ bản cho sự ra đời và phát triển của nhiều ngành công nghiệp mới, nhất là lĩnh vực sản xuất công nghiệp và hoạt động dịch vụ.

Cụ thể, trước đây ở nông thôn kinh tế kém phát triển do không có điện, không được đầu tư hệ thống thông tin liên lạc, giao thông… Tuy nhiên, thời gian gần đây, do cơ sở hạ tầng ở nông thôn được hiện đại hóa nên sản xuất nông nghiệp cũng được cải thiện. Ở góc độ tích cực, cơ cấu tỷ trọng nông nghiệp trong gdp ngày càng giảm, trong khi tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng.

Khi cơ sở hạ tầng được phát triển sẽ tạo ra sự phát triển cân đối giữa các vùng trong cả nước. Vì tình hình thực tế ở nước ta hiện nay, những vùng có đô thị lớn, được đầu tư cơ sở hạ tầng nhiều thì kinh tế phát triển nhanh hơn, còn vùng sâu, vùng xa thiếu hạ tầng, kinh tế chậm phát triển. Sự phát triển mất cân đối giữa các vùng dẫn đến nền kinh tế quốc dân mất cân đối.

Trong điều kiện hiện nay, chỉ có thể từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng chứ không thể xóa bỏ.

Cơ sở hạ tầng cũng là một điều kiện để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Bởi nếu một quốc gia muốn thu hút vốn đầu tư thì cần phải tạo ra môi trường đầu tư, và cơ sở hạ tầng là yếu tố cần thiết.

Tham khảo: Lấy người bằng tuổi có nằm duỗi mà ăn?

Xây dựng và tạo cơ sở hạ tầng tốt để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời vốn đầu tư nước ngoài cũng được sử dụng để xây dựng cơ sở hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp có năng suất cao hơn và hoạt động hiệu quả hơn.

Cơ sở hạ tầng phát triển cũng tạo điều kiện giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Bởi một khi kết cấu hạ tầng phát triển sẽ là cơ sở để hình thành nhiều cơ sở sản xuất vật chất mới, thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các vùng miền, góp phần giải quyết việc làm cho dân cư, người lao động tại chỗ, phân bổ nguồn lao động hợp lý hơn. Mặt khác, sự ra đời của các tổ chức sản xuất, quản lý, dịch vụ với công nghệ hiện đại sẽ hoạt động hiệu quả hơn, mang lại lợi nhuận cao hơn, mang lại nhiều nguồn thu nhập hơn cho người lao động.

5. Hạ tầng mạng là gì?

Cơ sở hạ tầng mạng bao gồm phần cứng và phần mềm của toàn bộ mạng cũng như thiết bị có chức năng định tuyến, chuyển mạch và xử lý đa dịch vụ để thực hiện kết nối mạng, liên lạc, vận hành và quản lý. Công việc quản trị mạng doanh nghiệp ổn định và nhanh chóng.

Cơ sở hạ tầng mạng là một phần của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tồn tại trong hầu hết các môi trường doanh nghiệp. Toàn bộ cơ sở hạ tầng mạng được kết nối với nhau, được sử dụng cho liên lạc nội bộ, liên lạc bên ngoài hoặc cả hai.

Một cơ sở hạ tầng mạng điển hình bao gồm:

Phần cứng mạng

Phần mềm mạng

Dịch vụ mạng

– Bộ định tuyến

– Chuyển đổi

– Thẻ mạng LAN

– Bộ định tuyến không dây

– Cáp

– Quản trị và Vận hành mạng

– Hệ điều hành

– Tường lửa

– Ứng dụng bảo mật web

– Hàng t-1

– Liên kết người dùng kỹ thuật số

– Vệ tinh

– Giao thức không dây

– địa chỉ ip

Một tổ chức/doanh nghiệp muốn có một hệ thống mạng nhanh, mạnh, thông suốt và hiệu quả thì phải đầu tư hạ tầng mạng tốt. Nếu nền tảng mạng không tốt, hoạt động không ổn định, hệ thống mạng gặp sự cố, tín hiệu không tốt sẽ tác động tiêu cực đến doanh nghiệp/tổ chức đó.

Việc xây dựng hạ tầng mạng hiệu quả giúp tạo dựng các kết nối theo nhiều cách khác nhau, hỗ trợ xây dựng trung tâm dữ liệu, đảm bảo vấn đề bảo mật và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Người nào làm hư hỏng cơ sở hạ tầng thông tin, hủy hoại thông tin trên môi trường mạng sẽ bị phạt tiền từ 140 – 170 triệu đồng theo Điều 75 Khoản 2 Nghị định 15/2020/nĐ-cp. Đồng thời, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu do hành vi vi phạm gây ra. hieuluat vừa cho biếtcơ sở hạ tầng là gì? Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline 19006199 để được hỗ trợ.

Xem thêm: Thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

Sỹ Văn

Chuyên gia về sắc đẹp. Nhiều năm công tác trong ngành makeup và thời trang.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button