Giải đáp cuộc sống

Điều lệnh là gì? Quy định mới nhất về Điều lệnh Công an nhân dân?

Trong môi trường quân đội, tính kỷ luật là bắt buộc và là sức mạnh của quân đội. Các cơ quan Công an nhân dân luôn thường xuyên thực hiện các hoạt động chấn chỉnh chấp hành nghiêm kỷ luật cá nhân, tăng cường huấn luyện võ thuật quân sự nhằm nâng cao tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. An toàn, bảo mật, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thanh tra của Công an nhân dân.

Nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức tự giác kỷ luật, ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân trong việc chấp hành điều lệnh, thủ tục, chấp hành chế độ công tác, pháp luật nước ta đã ban hành nhiều nội dung, kế hoạch, chương trình thực hiện công tác này. Trên cơ sở đó, tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức và hành động, tạo động lực thi đua, nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng lực lượng lao động ngày càng vững mạnh và phát triển.

Đang xem: điều lệnh công an nhân dân là gì

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí: 1900.6568

1. Thứ tự là gì?

Lệnh là một trong những văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Quốc phòng ban hành. Mệnh lệnh được ban hành sẽ quy định những việc cụ thể mà mọi quân nhân lực lượng vũ trang phải chấp hành để mọi hoạt động của quân đội được diễn ra bình thường theo quy định của pháp luật. pháp luật.

Command command có lịch sử lâu đời, nhưng từ đầu những năm 1980, command command mới bắt đầu được sử dụng phổ biến. Hiện nay, có ba loại điều lệnh: điều lệnh tổng hợp, điều lệnh chiến đấu và điều lệnh kỷ luật. Ở đâu:

– Bộ Tổng tư lệnh quy định những vấn đề cơ bản về quan hệ trong quân đội – nghĩa vụ quân sự, quan hệ giữa quân nhân với nhau, lối sống, điều hành của quân nhân, công nhận, thưởng phạt quân nhân trong môi trường quân đội. Không chỉ vậy, còn quy định về tổ chức, thực hành chế độ nghỉ ngơi, đóng quân, trú quân, hành quân. Mệnh lệnh tổng hợp bao gồm các loại mệnh lệnh sau: mệnh lệnh quản lý quân sự, mệnh lệnh bộ đội, mệnh lệnh hành quân…

– Ban hành các mệnh lệnh hành quân và quy định về quy mô cũng như những điều cơ bản về hoạt động của các phân đội, quân đoàn, quân đoàn và liên minh. – Nguyên tắc tác chiến, chỉ huy; trình tự, nội dung công tác ở từng giai đoạn, cấp độ: chuẩn bị, thực chiến, sau chiến tranh… Chỉ huy chiến đấu thường được chia thành các cấp độ khác nhau, cụ thể: chỉ huy tác chiến binh chủng hợp thành; chỉ huy tác chiến tác chiến của các lực lượng vũ trang trong quân đội; các đơn vị phòng không, không quân, hải quân và nhiều loại mệnh lệnh tác chiến đặc thù khác.

– Hiện nay, Lệnh kỷ luật là mệnh lệnh có ý nghĩa to lớn, đặc biệt quan trọng đối với Lực lượng vũ trang CAND. Điều lệnh kỷ luật sẽ là cơ sở pháp lý để rèn luyện, điều chỉnh mối quan hệ của quân nhân với đồng đội, với nhân dân, với chính quyền trong chiến đấu, công tác, học tập, an ninh trật tự, công tác, quần chúng… trong thời bình và thời chiến.

Theo Điều 5 Thông tư 28/2013/tt-bca của Bộ Công an, trách nhiệm của thanh tra an ninh nhân dân bao gồm:

Tham khảo: Ngành công tác xã hội tiếng Anh là gì?

-Cán bộ thanh tra, quản lý Công an nhân dân có trách nhiệm nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, học tập, rèn luyện, chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân; các văn bản hướng dẫn, quy định của pháp luật; chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân trình tự kiểm tra công an.

– Người kiểm tra, chấp hành điều lệnh của Công an nhân dân phải thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị của cấp trên.

Cán bộ lãnh đạo Thanh tra Bộ Công an chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Xây dựng CAND, lãnh đạo Bộ Công tác chính trị; Thanh tra, điều tra sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp về công tác của cơ quan Công an. Công an nhân dân.

-Cán bộ kiểm sát của lực lượng công an nhân dân có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, điều tra, khen thưởng, đề nghị khen thưởng; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, đề xuất xử lý kịp thời những hành vi vi phạm “Quy định về quản lý hành chính trong Công an nhân dân”. “.

– Cán bộ làm công tác kiểm tra, điều tiết trong Công an nhân dân có trách nhiệm báo cáo, kiến ​​nghị với cơ quan có thẩm quyền biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong các văn bản quản lý, chỉ thị, hướng dẫn công tác chỉ huy của Công an nhân dân.

– Cán bộ kiểm tra, quản lý Công an nhân dân có trách nhiệm hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương chấp hành nghiêm các quy định của “Điều lệ Công an nhân dân”.

Theo Điều 6 Thông tư 28/2013/tt-bca của Bộ Công an, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Công an nhân dân bao gồm:

– Cán bộ kiểm tra, chỉnh đốn Công an nhân dân có quyền chấn chỉnh, lập biên bản đối với đơn vị, cán bộ, chiến sĩ vi phạm Điều lệnh Công an nhân dân, cụ thể gồm:

Cán bộ Cục Công tác chính trị phụ trách công tác chỉ huy; cán bộ Cục Công tác chính trị Bộ tư lệnh võ thuật, cán bộ Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân có quyền kiểm tra sửa chữa, ghi chép khi thực hiện nhiệm vụ, trình xử lý. Toàn lực lượng công an nhân dân bất phục binh.

Xem thêm: Có nên mua iPhone Chưa Active trôi bảo hành hay không?

Cơ quan Công an, cán bộ lãnh đạo công tác chỉ huy ở địa phương, cán bộ làm công tác chỉ huy khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra có các quyền sau:

+ Lãnh đạo, cán bộ làm công tác chỉ huy ở đơn vị, địa phương có quyền chấn chỉnh, ghi nhận đơn vị, cán bộ, chiến sĩ vi phạm quy định. Điều lệnh, địa điểm của công an nhân dân thuộc thẩm quyền của đơn vị.

+ Lãnh đạo, cán bộ Công an phụ trách công tác chỉ huy ở các đơn vị, địa phương có quyền sinh sống tại đơn vị hoặc địa điểm mà cán bộ, chiến sĩ từ đơn vị, địa phương khác đến Công an công tác, học tập, vi phạm quy định.

+ Đồn Công an, lãnh đạo địa phương và cán bộ làm công tác chỉ huy có quyền chấn chỉnh hoặc lập bản tóm tắt hành vi vi phạm kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, cơ quan, nhà trường nơi cư trú. Mệnh lệnh vượt quá phạm vi cơ quan, doanh trại của mình; thông báo cho cán bộ quản lý của đơn vị, địa phương vi phạm để xử lý; đồng thời thông báo cho Bộ Công an, Bộ Chính trị, Tổng cục Xây dựng để giám sát toàn diện.

– Thanh tra Bộ Công an nhân dân có quyền lập biên bản tạm giữ tài liệu, công cụ, đồ vật liên quan đến vi phạm điều lệnh giao nộp để xử lý.

p>

– Thanh tra Công an nhân dân có quyền sử dụng các phương tiện kỹ thuật như máy ghi hình (ghi hình), máy ảnh, máy ghi âm, máy đo nồng độ cồn… để kiểm tra định kỳ, đột xuất về trật tự công cộng khi thi hành công vụ.

– Thanh tra viên Công an nhân dân có quyền cải trang (không mặc trang phục Công an nhân dân) và sử dụng các phương tiện kỹ thuật như máy ghi hình (máy ghi hình), máy quay phim, máy ảnh để ghi hình khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra bí mật.

– Cán bộ thanh tra, quản lý Công an nhân dân có quyền buộc cán bộ, chiến sĩ vi phạm nghiêm trọng trật tự Công an nhân dân đến cơ quan, đồn Công an nơi gần nhất để xử lý theo pháp luật.

Việc ban hành các quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của cán bộ Kiểm sát viên trong cơ quan Công an nhân dân đã góp phần quan trọng phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ.

Hơn thế, cán bộ mỗi đơn vị cần tự giác chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức, kỷ luật cao, kỷ luật quân đội. , tư cách trong sáng, lối sống lành mạnh, ứng xử văn minh và tự giác chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, nội quy, quy chế của đơn vị, sử dụng văn hóa để xây dựng doanh trại sạch đẹp, góp phần xây dựng doanh trại ngày càng trong sạch, vững mạnh đơn vị. Kỷ luật nghiêm minh, nghiêm minh là điều kiện tiên quyết để mọi cán bộ, chiến sĩ của đơn vị và lực lượng Công an nhân dân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Xem thêm: Ngành Khoa học chế biến món ăn

Sỹ Văn

Chuyên gia về sắc đẹp. Nhiều năm công tác trong ngành makeup và thời trang.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button