Giải đáp cuộc sống

Quan trắc môi trường là gì? Quy định về quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường là gì? Quy định về quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường là gì? Quy định giám sát môi trường (ảnh minh họa)

1. Quan trắc môi trường là gì?

Điều 3, Mục 25 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 quy định:

Đang xem: Hệ thống quan trắc môi trường là gì

“Quan trắc môi trường” là việc quan trắc liên tục, thường xuyên, đột xuất và có hệ thống các thành phần môi trường, các yếu tố tác động đến môi trường, chất thải để cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng môi trường, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đến môi trường.

Ngoài ra, Điều 106 “Luật Bảo vệ Môi trường” 2020 quy định chung về quan trắc môi trường như sau:

– Quan trắc môi trường bao gồm quan trắc chất thải và quan trắc môi trường, thông qua quan trắc tự động, liên tục, quan trắc định kỳ và quan trắc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. bên phải.

– Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh chất thải ra môi trường phải được quan trắc theo quy định tại Điều 111 và Điều 112 của Luật. Bảo vệ môi trường 2020, đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

——Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật và công khai thông tin về chất lượng môi trường. Tổ chức, cá nhân quan trắc môi trường và công bố thông tin chất lượng môi trường cho xã hội phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin.

– Hoạt động quan trắc môi trường phải đảm bảo chất lượng, kiểm soát được chất lượng, cho kết quả quan trắc chính xác, tin cậy.

– Phương tiện, thiết bị quan trắc môi trường phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo phương pháp đo.

2. Hệ thống giám sát môi trường

Hệ thống quan trắc môi trường bao gồm:

– Quan trắc môi trường quốc gia là mạng lưới các trạm, điểm quan trắc môi trường nền và môi trường tác động, dùng để quan trắc và cung cấp thông tin về chất lượng môi trường nền và môi trường tác động tại chỗ. Tính chất liên vùng, liên tỉnh, xuyên biên giới;

– Quan trắc môi trường cấp tỉnh là mạng lưới các trạm, địa điểm quan trắc môi trường nền, môi trường tác động nhằm giám sát, cung cấp thông tin về chất lượng môi trường nền, môi trường tác động tại chỗ. khu vực địa phương;

– Giám sát môi trường trong các dịch vụ quản lý khu công nghiệp và công nghiệp theo Mục 109 của Đạo luật bảo vệ môi trường 2020;

– Quan trắc môi trường các dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, thương mại, dịch vụ, cụm công nghiệp;

– Giám sát đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn thiên nhiên.

Các tổ chức tham gia hệ thống quan trắc môi trường bao gồm:

– Cơ quan quản lý nhà nước về quan trắc môi trường;

– Tổ chức lấy mẫu, đo mẫu môi trường tại chỗ;

– Phòng thí nghiệm, phân tích mẫu môi trường;

– Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường;

Tham khảo: Cung tài lộc là gì? Cách tự mở cung tài lộc rước tiền tài vào nhà

– Tổ chức quản lý, xử lý số liệu và báo cáo kết quả quan trắc môi trường.

Đồng thời, hệ thống quan trắc môi trường phải được quy hoạch và kết nối đồng thời để tạo thành mạng lưới thống nhất, đồng bộ trên cả nước.

Ngoài ra, Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia là một kế hoạch kỹ thuật và nghiệp vụ, bao gồm các nội dung chính sau:

– Phân tích, đánh giá hiện trạng mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia; hệ thống phòng thí nghiệm, hệ thống quản lý dữ liệu và phân tích môi trường, số liệu quan trắc môi trường;

– Quan điểm, mục tiêu và lựa chọn quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia phù hợp với việc phân vùng môi trường và quan trắc, cảnh báo sớm môi trường trong quy hoạch bảo vệ môi trường;

– Thiết lập mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia bao gồm các điểm định vị quan trắc thành phần môi trường quốc gia, thông số, tần suất và trạm quan trắc tự động; hệ thống phòng thí nghiệm, hệ thống phân tích và quản lý dữ liệu môi trường, định hướng phát triển dữ liệu quan trắc môi trường;

-Danh mục công trình quan trắc môi trường cấp quốc gia;

– Định vị mạng lưới, cơ sở dữ liệu, dữ liệu quan trắc môi trường quốc gia và mạng lưới, cơ sở dữ liệu, dữ liệu quan trắc môi trường cấp tỉnh;

– Lộ trình và nguồn lực thực hiện kế hoạch.

(Điều 107 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020)

3.Ai phải thực hiện quan trắc môi trường?

Các yếu tố môi trường phải được giám sát bao gồm:

– Môi trường nước bao gồm nước mặt, nước dưới đất, nước biển;

– Môi trường không khí xung quanh;

– Môi trường đất, bồi tụ;

– Đa dạng sinh học;

– Tiếng ồn, độ rung, bức xạ, ánh sáng.

Các nguồn thải, chất thải và chất gây ô nhiễm phải được giám sát bao gồm:

-Nước thải, khí thải;

– Chất thải công nghiệp phải được kiểm soát theo quy định của pháp luật và xác định được chất thải nguy hại;

– phóng xạ;

Tham khảo: Khoa học và công nghệ (Science and Technology) là gì? Quyền đối với khoa học và công nghệ

– Chất ô nhiễm khó phân hủy, thải ra và tích tụ vào môi trường;

– Các chất ô nhiễm khác.

(Mục 108 của Đạo luật bảo vệ môi trường 2020)

4. Trách nhiệm giám sát môi trường

Điều 109 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định nhiệm vụ quan trắc môi trường của cơ quan có thẩm quyền như sau:

– gói môi trường tài nguyên

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động quan trắc môi trường quốc gia; tổ chức, thực hiện các chương trình quan trắc môi trường quốc gia, bao gồm chương trình quan trắc môi trường sông, hồ liên tỉnh, đại dương, vùng kinh tế trọng điểm, liên vùng, liên tỉnh, xuyên biên giới quan trắc môi trường khu vực, địa bàn cụ thể, quan trắc đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn thiên nhiên;

+ Lập, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch;

+ Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng hệ thống quan trắc môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh, quan trắc đa dạng sinh học.

– Sở Khoa học và Công nghệ

Tổ chức, thực hiện chương trình quan trắc phóng xạ, bao gồm chương trình quan trắc các thành phần phóng xạ trong môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổ chức và thực hiện các chương trình quan trắc môi trường phục vụ quản lý nông nghiệp, bao gồm các chương trình quan trắc nước, đất, trầm tích phục vụ mục đích tưới tiêu, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, nông, lâm nghiệp. Nghề nghiệp, nghề muối.

– Bộ Y tế

Tổ chức thực hiện chương trình và quan sát môi trường làm việc tại khu vực làm việc.

– Bộ Quốc phòng

Tham gia các hoạt động giám sát môi trường ngoài khơi và xuyên biên giới.

– UBND tỉnh

Tổ chức, thực hiện chương trình quan trắc môi trường vùng, báo cáo kết quả quan trắc môi trường hàng năm cho Hội đồng nhân dân cùng cấp và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

>>>Xem thêm:Mức phạt đối với hoạt động quan trắc môi trường khi chưa có giấy phép? Mức phạt theo quy định là bao nhiêu?

Bản nháp mùa xuân

Xem thêm: Cách sửa iPhone Mở khóa iPhone để sử dụng Phụ kiện

Sỹ Văn

Chuyên gia về sắc đẹp. Nhiều năm công tác trong ngành makeup và thời trang.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button