Giải đáp cuộc sống

Khoa học và công nghệ (Science and Technology) là gì? Quyền đối với khoa học và công nghệ

Khoa học và Công nghệ

khoa học và công nghệ – danh từ, được sử dụng trong tiếng Anh cho cụm từ khoa học và công nghệ.

Đang xem: Khoa học công nghệ tiếng anh là gì

“Khoa học là hệ thống tri thức về bản chất, sự tồn tại và phát triển của các sự vật, hiện tượng tự nhiên, hiện tượng xã hội và hiện tượng tư duy.”

“Công nghệ là một giải pháp, quy trình hoặc bí quyết biến nguồn lực thành sản phẩm, có hoặc không sử dụng công cụ và phương tiện.”

Hoạt động khoa học và công nghệ là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực nghiệm và triển khai, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến và các hoạt động Sáng tạo khác để phát triển khoa học và công nghệ.” (theo Luật Khoa học và Công nghệ 2013)

Quyền hưởng một số thành quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Quyền sở hữu, quyền sử dụng thành quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Tham khảo: 27/7 cung gì? Tính cách, tình yêu, sự nghiệp, sức khoẻ 2022

Tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính, vật lực, cơ sở vật chất kỹ thuật để hoàn thành nhiệm vụ khoa học và công nghệ là chủ sở hữu của kết quả nghiên cứu và phát triển khoa học. Phát triển công nghệ, trừ trường hợp nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mà hai bên có thỏa thuận khác trong hợp đồng.

Đối với kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được sản xuất bằng ngân sách quốc gia, đại diện chủ sở hữu nhà nước quy định như sau:

– Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ là người đại diện chủ sở hữu các nhiệm vụ thực hiện khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

– Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là đại diện chủ sở hữu kết quả thực hiện nhiệm vụ. i>Khoa học và công nghệ cấp bộ, tỉnh, cấp cơ sở do mình công nhận;

Đại diện chủ sở hữu quốc gia có quyền xem xét chuyển giao toàn bộ hoặc một phần quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do ngân sách nhà nước tạo ra theo quy định của Chính phủ. Chính phủ là tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Thực hiện quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do ngân sách nhà nước tạo ra như sau:

Xem thêm: Mơ đẻ em bé điềm gì? Nằm mơ thấy mình sinh con tốt hay xấu?

– Trường hợp chuyển giao toàn bộ hoặc một phần quyền sở hữu, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện việc chuyển giao quyền này theo quy định của pháp luật về tài sản, pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật. luật công nghệ;

– Trường hợp được giao quyền sử dụng, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải thực hiện quyền đó theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng được kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thì đại diện chủ sở hữu nhà nước quyết định chuyển giao quyền sử dụng này cho người khác có khả năng sử dụng tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Chính phủ quy định hoàn cảnh, trình tự, thủ tục giao hoặc chuyển giao một phần quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Bản quyền nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là tác giả của nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Tác giả kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được hưởng các quyền theo quy định của pháp luật. (theo Luật Khoa học và Công nghệ 2013)

Tham khảo: Chi phí thành lập công ty

Sỹ Văn

Chuyên gia về sắc đẹp. Nhiều năm công tác trong ngành makeup và thời trang.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button