Giải đáp cuộc sống

Nghiên cứu cơ hội đầu tư là gì? Phân loại và căn cứ đầu tư

Hiện nay, trước khi thực hiện một dự án, các nhà đầu tư thường tiến hành nghiên cứu cơ hội đầu tư để xem xét, đánh giá triển vọng đầu tư và đánh giá xem triển vọng đầu tư có giá trị kinh tế và xã hội hay không. Đầu tư thành công.

1. Nghiên cứu cơ hội đầu tư là gì?

Thuật ngữ tiếng Anh để chỉ việc nghiên cứu cơ hội đầu tư là ‘research of Investmentcơ hội’.

Đang xem: Nghiên cứu cơ hội đầu tư là gì

Chúng ta có thể hiểu nghiên cứu cơ hội đầu tư là tìm kiếm nhu cầu và khả năng đầu tư vào một dự án hoặc công việc cụ thể, mang lại kết quả tốt nhất có thể. Kết quả và hiệu quả sẽ đạt được nếu đầu tư vào một dự án cụ thể, một bước mà nhà đầu tư có thể đánh giá chính xác cơ hội và xác định khả năng đầu tư.

2. Hạng mục Nghiên cứu Cơ hội Đầu tư:

Để có thể phân loại nghiên cứu cơ hội đầu tư, chúng ta cần phân biệt hai cấp độ nghiên cứu cơ hội đầu tư: cơ hội đầu tư chung và cơ hội đầu tư cụ thể, cụ thể như sau:

+ Cơ hội đầu tư chung là cơ hội đầu tư được xem xét ở cấp ngành, vùng hoặc quốc gia. Nghiên cứu cơ hội đầu tư tổng thể để phát hiện những lĩnh vực, phân khúc hoạt động kinh tế – xã hội cần thiết và có thể đầu tư trong từng thời kỳ phát triển kinh tế – xã hội của một ngành, một vùng, một quốc gia hoặc từng loại hình. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước, do đó hình thành một dự án sơ bộ.

Các cấp quản lý kinh tế, cấp chính quyền, các tổ chức quốc tế (nếu được mời), các doanh nghiệp và các nhóm dân cư liên quan đến dự án sẽ tham gia (ở các mức độ khác nhau) vào quá trình nghiên cứu và lựa chọn dự án. Trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của vùng hoặc quốc gia hoặc chiến lược phát triển sản xuất và vận hành quốc gia, lựa chọn một loạt dự án phù hợp với tình hình và khả năng phát triển kinh tế, hứa hẹn hiệu quả kinh tế và tài chính tích cực.

Xem thêm: Blog Bất Động Sản

+ Cơ hội đầu tư cụ thể là cơ hội đầu tư được xem xét ở cấp độ từng nắm giữ để thử nghiệm các giải pháp kinh tế kỹ thuật trong hoạt động. Đơn vị phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và được đầu tư trong từng thời kỳ kế hoạch, không chỉ phục vụ cho việc thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh của đơn vị mà còn thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp, ngành, khu vực, quốc gia.

3. Lý do đầu tư:

Thực tế chúng ta thấy hiện nay, để phát hiện ra cơ hội đầu tư cần suy luận từ những cơ sở cụ thể sau:

+ Được thành lập theo chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của vùng và cả nước hoặc chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của ngành. Có thể nói đây là hướng phát triển lâu dài, có thể hiểu là cơ sở rất quan trọng đảm bảo cho hướng phát triển và đầu tư lâu dài. Mặt khác, đây là cơ sở đảm bảo tính pháp lý của dự án. Bất kỳ khoản đầu tư nào không từ cơ sở này đều không có tương lai và sẽ không được chấp nhận.

+ là việc xây dựng và vận hành các dự án đầu tư theo nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ cụ thể trên thị trường trong và ngoài nước, là yếu tố quyết định đến việc hình thành thị trường hiện tại. Nếu không có cầu sẽ khó đảm bảo khả năng hiện thực hóa lợi ích của dự án trong tương lai, chỉ dẫn đến sự lãng phí tiền của, sức lực của nhà đầu tư và xã hội. Ngoài ra, trong điều kiện kinh tế thị trường, tiếng nói của người tiêu dùng là tiếng nói quyết định đối với người sản xuất sản phẩm. Do đó, cần thu thập thông tin về nhu cầu dự kiến ​​đối với hàng hóa và dịch vụ do dự án tạo ra để đánh giá xem liệu có nhu cầu xã hội đối với những hàng hóa hoặc dịch vụ này hay không và trong hoàn cảnh nào. Nếu chúng ta có rất ít thông tin về nhu cầu lớn này thì chúng ta nên từ bỏ ý định đầu tư và không nên tiếp tục bỏ tiền ra nghiên cứu tiền khả thi.

Xem thêm: Chi phí cơ hội là gì? Đặc điểm chi phí cơ hội và ví dụ?

+ Căn cứ vào tình hình sản xuất và cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó trong nước và trên thế giới, có thể xác định được những khoảng trống thị trường còn lại mà dự án có thể chiếm lĩnh trong dài hạn. Trên cơ sở này, chúng tôi hiểu được vai trò của lợi thế của doanh nghiệp về kiến ​​thức chuyên môn, năng lực quản lý, uy tín, v.v… Điều này rất quan trọng, bởi trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp nào có lợi thế cao hơn thì sẽ có khả năng vượt qua đối thủ. . Vì vậy, khi nghiên cứu cơ hội đầu tư phải quan tâm đến lợi thế của chính mình trên thị trường, nếu không rủi ro của dự án tương đối cao, và mong muốn hiệu quả đầu tư cao của dự án cũng rất hạn chế.

Tham khảo: Google drive là gì? Cách dùng các tính năng miễn phí tiện lợi của Google drive mà bạn chưa biết

+ Căn hộ ra đời trên cơ sở phát hiện những tiềm năng sẵn có về tài nguyên thiên nhiên, lao động, tài chính, quan hệ quốc tế… có thể khai thác để chiếm lĩnh những khoảng trống cho các hoạt động sản xuất, dịch vụ trong nước và thế giới xung quanh. So với các vùng, đơn vị trong nước, lợi thế so sánh của thị trường nước ngoài.

– Đây có thể coi là kết quả tổng hợp đánh giá tính khả thi của toàn bộ dự án đầu tư về các kết quả tài chính, kinh tế – xã hội sẽ đạt được khi thực hiện đầu tư. Theo đó, những kết quả và hiệu quả này phải lớn hơn hoặc ít nhất bằng với những cơ hội đầu tư mới sẽ được chấp nhận nếu đầu tư vào các dự án khác.

Như vậy, qua những cơ sở chúng tôi đưa ra ở trên, có thể thấy ở giai đoạn này nếu được thực hiện đầy đủ sẽ là cơ sở của giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi, tức là giai đoạn lập hồ sơ, tài liệu tham khảo đối với nghiên cứu tiền khả thi là các nghiên cứu giới tính khả thi.

4. Mục đích nghiên cứu để xác định cơ hội đầu tư:

Chúng ta thấy rằng đối với một dự án cụ thể, các nhà đầu tư rất quan tâm đến những cơ hội tiềm ẩn trong đó, và mục đích của bước nghiên cứu khám phá cơ hội đầu tư này là xác định một cách nhanh chóng và chi phí thấp để đầu tư vào các cơ hội. Vì vậy, cần xác định nội dung nghiên cứu, trong đó có tính đến sự cần thiết và khả năng thực hiện đầu tư, kết quả và hiệu quả sẽ đạt được nếu thực hiện đầu tư. Ngoài ra, để làm rõ mục đích chính xác của việc nghiên cứu cơ hội đầu tư, cần phân biệt 2 loại cơ hội đầu tư theo phạm vi ảnh hưởng của kết quả đầu tư và cấp độ quản lý đầu tư cụ thể, ví dụ: sau:

Thứ nhất là cơ hội đầu tư chung liên quan đến quốc gia, địa phương, các ngành kinh tế và công nghệ hoặc các loại tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Đối với những cơ hội đầu tư như vậy, thường có nhiều dự án.

thứ hai là về cơ hội đầu tư cụ thể cho các cơ sở sản xuất và dịch vụ. Trong trường hợp này, thường sẽ có một dự án đầu tư cho mỗi cơ hội đầu tư.

Kết luận: Như vậy từ nội dung phân tích của chúng tôi, có thể thấy việc thực hiện nghiên cứu cơ hội đầu tư có thể coi là bước nghiên cứu sơ bộ nhằm xác định triển vọng của cơ hội đầu tư. Hiệu quả và chiến lược phát triển sản xuất, quản trị của doanh nghiệp phù hợp với ưu tiên, vị trí của ngành trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của vùng và cả nước. Nói cách khác, đây là giai đoạn hình thành dự án và các bước nghiên cứu sơ bộ nhằm xác định triển vọng hiệu quả và khả năng ứng dụng, ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của ngành trong vùng và cả nước. Nội dung của nghiên cứu cơ hội đầu tư là xem xét sự cần thiết và khả năng đầu tư, cũng như kết quả và hiệu quả mà việc đầu tư sẽ đạt được.

Xem thêm: Cơ hội bảo trì là gì? Nội dung, ưu nhược điểm

Tham khảo: Tăng động

Sỹ Văn

Chuyên gia về sắc đẹp. Nhiều năm công tác trong ngành makeup và thời trang.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button