Giải đáp cuộc sống

Nguyên Tố Hóa Học Là Gì? Lý Thuyết Về Nguyên Tố Hóa Học

Khi bắt đầu học hóa, Nguyên tố hóa học là “chìa khóa” quan trọng mà học sinh nào cũng phải ghi nhớ để học tốt hơn. Vậy nguyên tố hóa học là gì? Con người đã khám phá ra bao nhiêu nguyên tố? Vui lòng tham gia nhóm Giáo dục Marathon và tìm những điều này trong các bài viết bên dưới.

>>>Xem thêm: Bảng Lý thuyết và hóa trị các nguyên tố hóa học

Đang xem: Nguyên tố hóa học là gì lớp 10

Nguyên tố hóa học là gì? Có bao nhiêu nguyên tố hóa học?

Định nghĩa

Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân. Mỗi phần tử được xác định bởi số lượng proton trong hạt nhân.

Nếu một nguyên tố được thêm nhiều proton vào nguyên tử thì một nguyên tố mới có thể được tạo ra. Hơn nữa, các nguyên tử của cùng một nguyên tố sẽ có cùng số hiệu nguyên tử (kí hiệu là z).

Có bao nhiêu nguyên tố hóa học?

Trong thời đại khoa học phát triển như hiện nay, nhiều nguyên tố khác nhau đã được khám phá. Hiện nay, các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo số proton tăng dần trong hạt nhân.

Hiện nay, trong bảng tuần hoàn hóa học có 118 nguyên tố hóa học đã được công nhận, được chia thành các nhóm kim loại (kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, kim loại chuyển tiếp,…), nhóm phi kim, nhóm khí trơ và nhóm nguyên tố đất hiếm .

Phân loại nguyên tố hóa học

Các nguyên tố kim loại

 • Các nguyên tố này thường tồn tại ở dạng nguyên tố là chất rắn ở điều kiện thường (trừ một số chất như thủy ngân, gali, xeri ở thể lỏng).
 • Bảng tuần hoàn chứa tất cả 81 nguyên tố kim loại.
 • Khi kim loại có tính oxi hóa cao thì oxit của nguyên tố kim loại thường là oxit bazơ hoặc oxit lưỡng tính hoặc oxit axit.
 • Các nguyên tố kim loại thường có từ 1e đến 3e ở lớp ngoài cùng.
 • Các nguyên tố phi kim loại

  • Các nguyên tố này thường tồn tại ở thể khí tinh khiết.
  • Các nguyên tố phi kim bao gồm f, cl, br, i, o, s, se, n, p, c, he, ne, ar, kr, xe, rn.
  • Oxit của nguyên tố phi kim là oxit axit hoặc oxit trung tính.
  • Các nguyên tố phi kim thường có 4e đến 7e ở lớp ngoài cùng, nhưng khí hiếm có 8e ở lớp ngoài cùng (trạng thái ổn định).
  • Các nguyên tố kim loại

   • Các nguyên tố này thường là nguyên tố tinh khiết và là chất bán dẫn.
   • Các nguyên tố kim loại có tính chất nằm giữa kim loại và phi kim.
   • Các nguyên tố kim loại bao gồm bo, silic, gecmani, asen và telua.
   • Oxit của các nguyên tố á kim là oxit lưỡng tính.
   • Ký hiệu hóa học

    Mỗi nguyên tố hóa học được biểu thị bằng một ký hiệu riêng gọi là ký hiệu hóa học. Các ký hiệu này được xác định theo quy ước quốc tế và thường được lấy từ 1 – 2 chữ cái đầu tiên của tên nguyên tố. Đồng thời, các yếu tố này có thể được phiên âm bằng tiếng Latinh, tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác (như tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nga,…).

    Mỗi phần tử thường được biểu thị bằng tên, ký hiệu hoặc số nguyên tử của nó. Trong đó, ký hiệu của một nguyên tố thường bắt đầu bằng một chữ cái viết hoa của nguyên tố đó, chẳng hạn kali (ký hiệu là k), hydro (kí hiệu là h),… Nếu sau chữ cái đầu tiên người ta vẫn sử dụng các chữ cái khác thì chữ cái này sẽ là chữ thường.

    Ví dụ:

    • Các nguyên tố 1 chữ cái: Nitơ (n), Kali (k), Oxy (o), …
    • Các nguyên tố có 2 chữ cái: đồng (cu), nhôm (al), sắt (fe), kẽm (zn),…
    • Dưới đây là danh sách đầy đủ và chi tiết kí hiệu hoá học của các nguyên tố bằng tiếng Anh và tiếng Việt giúp các em nắm được kí hiệu hoá học của một số nguyên tố.

     Khối nguyên tử

     Khối lượng nguyên tử là khối lượng của nguyên tử. Tổ chức Đo lường Thế giới sử dụng khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị đo khối lượng nguyên tử (thường được gọi là đơn vị cacbon, ký hiệu dvc).

     Vì mỗi nguyên tố hóa học có số lượng proton khác nhau nên nó cũng có khối lượng nguyên tử khác nhau.

     • Đơn vị khối lượng nguyên tử được biểu thị bằng u.
     • Theo hệ đo lường quốc tế truyền thống: 1u = 1/na (gam) = 1/(1000 na) kg (na – avogadro là số nguyên tử có trong 12g đồng vị cacbon 12 hay có thể gọi là số nguyên tử có trong 1 mol chất In.
     • Như vậy, với phép tính trên, bạn nhận được:

      • c = 12 điểm
      • o = 16 điểm
      • h = 1 đơn vị
      • na = 23 điểm
      • k = 39 điểm
      • ca = 40 điểm
      • Bảng cCác nguyên tố hóa học phổ biến

       Danh sách các nguyên tố hóa học phổ biến

       >>>Xem thêm: Lý thuyết oxy

       Danh sách nguyên tố hóa học cấp 8

       Câu hỏi bài tập

       bài giảng 1 trang 20 lớp 8

       Điền tất cả các từ hoặc cụm từ thích hợp.

       A. Thay vì nói cái này… cái này, cái này… cái kia, trong hóa học nó nói… hóa học này… hóa học kia.

       Các nguyên tử có cùng…..trong hạt nhân đều…..cùng loại, thuộc cùng…..hóa học.

       Giải pháp thay thế:

       Trong hóa học, nó không có nghĩa là nguyên tử loại nguyên tử này, mà là nguyên tố hóa học này, nguyên tố kia hóa học.

       Tham khảo: Tại sao có những người ăn sáng xong là bị đau bụng và cách khắc phục?

       Các nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân đều là nguyên tử cùng loại, thuộc cùng một nguyên tố hóa học.

       bài giảng 2 trang 20 lớp 8

       A. các nguyên tố hóa học là gì?

       Phần tử

       đại diện cho? Ví dụ

       Giải pháp thay thế:

       A. Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân.

       Mỗi nguyên tố hóa học thường được biểu thị bằng một hoặc hai chữ cái đầu tiên trong tên Latinh của nguyên tố đó. Chữ cái đầu viết hoa hay còn gọi là ký hiệu hóa học.

       Ví dụ: h, na, ba, ca, al, fe, cu…

       bài giảng 3 trang 20 lớp 8

       A. Các cách viết 2c, 5o, 3ca có nghĩa là gì?

       Được biểu thị bằng số và ký hiệu hóa học: ba nguyên tử nitơ, bảy nguyên tử canxi, bốn nguyên tử natri

       Giải pháp thay thế:

       A.

       • 2c: hai nguyên tử cacbon
       • 5o: năm nguyên tử oxy
       • 3ca: Ba nguyên tử canxi
       • b.

        • Ba nguyên tử nitơ: 3n
        • Bảy nguyên tử canxi: 7ca
        • Bốn nguyên tử natri: 4na
        • bài 4 trang 20 khóa 8

         Có bao nhiêu phần khối lượng nguyên tử của cacbon được dùng làm đơn vị cacbon? Khối lượng nguyên tử là gì?

         Giải pháp thay thế:

         • Sử dụng 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon.
         • Khối lượng nguyên tử được hiểu là khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.
         • Bài 5 trang 20 bài 8

          So sánh nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần

          A. nguyên tử cacbon

          Nguyên tử lưu huỳnh

          Nguyên tử nhôm

          Giải pháp thay thế:

          Bài giảng 6 tr.20 Bài 8

          Nguyên tử x nặng gấp đôi nguyên tử nitơ. Tìm khối lượng nguyên tử và cho biết x thuộc nguyên tố nào? Viết kí hiệu hóa học của nguyên tố.

          Giải pháp thay thế:

          Khối lượng nguyên tử của nguyên tử nitơ là 14 đơn vị

          Xem thêm: Nhận biết các biểu hiện rối loạn thần kinh thực vật 

          Nguyên tử x nặng gấp đôi nguyên tử nitơ nên nguyên tử khối của x là 28 điểm.

          Vậy x là silicon. Ký hiệu hóa học là si.

          Bài giảng 7 trang 20 Bài 8

          A. Dựa vào khối lượng của nguyên tử cacbon tính bằng gam trong lớp, một đơn vị cacbon bằng bao nhiêu gam?

          Khối lượng của nguyên tử nhôm a, b, c hoặc d tính bằng gam là bao nhiêu?

          A. 5,324.10-23g

          6.023.10-23g

          4,482.10-23g

          3.990,10-23g

          Giải pháp thay thế:

          Bài 8, trang 20, Bài 8

          Nhận xét sau đây chứa đựng hai suy nghĩ: “Nguyên tử đơteri thuộc cùng một nguyên tố hóa học với nguyên tử hydro vì cả hai đều có 1 proton trong hạt nhân”. Cho sơ đồ thành phần cấu tạo của hai nguyên tử như hình vẽ sau:

          Chọn câu trả lời đúng trong các tùy chọn sau:

          A. Ý (1) đúng, ý (2) sai

          Nghĩ (1) sai, nghĩ (2) đúng

          Tất cả đều sai

          Tất cả đều đúng

          Giải pháp thay thế:

          d là câu trả lời đúng.

          Điểm đột phá trong học tập Toán-Lý-Hóa-Viết-Tiếng Anh-Bẩm sinh trong cuộc đua Marathon giáo dục 2022-2023

          <3 Nội dung khóa học bám sát với chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Marathon Education sẽ giúp học viên lấy lại sức bền, bứt phá phong độ, nâng cao hiệu quả học tập.

          • Trong suốt cuộc đua marathon, học sinh sẽ được giảng dạy bởi 1% giáo viên hàng đầu trong cả nước. Tất cả giáo viên đều có trình độ từ thạc sĩ trở lên, có kinh nghiệm giảng dạy trên 10 năm, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và giảng dạy. Giáo viên sẽ giúp học viên tiếp thu kiến ​​thức nhanh chóng, dễ dàng thông qua phương pháp giảng dạy sáng tạo, gần gũi.
          • Marathon Education còn có các gia sư học thuật chuyên nghiệp theo sát quá trình học tập của học viên và hỗ trợ các em giải đáp mọi thắc mắc trong học tập cũng như cuộc sống. Tùy chỉnh lộ trình học tập của bạn.
          • Với việc ứng dụng thông tin dữ liệu và nền tảng công nghệ làm một, quá trình học xuyên suốt của từng lớp luôn đảm bảo đường truyền mạnh, chống giật/lag tối đa, chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất.
          • Với nền tảng học tập trực tiếp trực tuyến mô phỏng lớp học ngoại tuyến, học sinh có thể tương tác trực tiếp với giáo viên của mình dễ dàng như ở trường.
          • Khi trở thành học viên của Education Marathon, các em còn được tặng Vở tay Toán, Lý, Hóa “siêu xịn”, tóm tắt tất cả các công thức và nội dung khóa học, được sắp xếp rất chi tiết , tận tâmgiúp các em học sinh dễ tiếp thu và ghi nhớ kiến ​​thức hơn.
          • Marathon Education hứa hẹn với học sinh điểm đầu ra là 8+ hoặc ít nhất là tăng 3 điểm. Nếu bạn không đạt được số điểm như cam kết, Marathon sẽ hoàn trả 100% học phí cho bạn. Hãy nhanh tay đăng ký buổi truyền hình trực tuyến các môn Toán-Lý-Hóa-Văn lớp 8-12 năm học 2022-2023 của Education Marathon Today để nhận ưu đãi siêu khủng lên đến 39% học phí. giá gốc 699.000 nay chỉ còn 399.000.

           Khóa học trực tuyến về giáo dục Marathon

           Trên đây là lý thuyết cơ bản về khái niệm, kí hiệu, nguyên tử khối và cách phân loại các nguyên tố hóa học. Đây là cơ sở để các em học tập lý thuyết, đồng thời giải được công thức của các nguyên tố hóa học, viết được các phương trình hóa học, tính được khối lượng của các nguyên tố hóa học… Qua bài viết hi vọng các em đã nắm được những kiến ​​thức cơ bản kiến thức về các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn các nguyên tố . Chúc các bạn thành công trong học tập!

           Nếu bạn cần học trực tuyến để nâng cao kiến ​​thức của mình, hãy liên hệ với Marathon ngay hôm nay để được tư vấn! Marathon Education chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất cho kỳ thi sắp tới!

           Xem thêm: You are the apple of my eye là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng

Sỹ Văn

Chuyên gia về sắc đẹp. Nhiều năm công tác trong ngành makeup và thời trang.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button