Giải đáp cuộc sống

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng là gì? Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng?

Ngoài việc đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, kết cấu công trình,… thì việc đảm bảo tính ổn định và tính toàn vẹn của chi phí đầu tư xây dựng là đặc biệt quan trọng. Điều này đòi hỏi việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng hiệu quả, cũng như các nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Luật sư Tư vấn pháp luật miễn phí Điện thoại 24/7: 1900.6568

Đang xem: Quản lý chi phí đầu tư xây dựng là gì

1. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng là gì?

Quản lý có thể được hiểu theo nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng tựu chung lại là hoạt động bao gồm các yếu tố hoạch định, tổ chức, chỉ đạo, điều tiết và kiểm soát.

Chi phí đầu tư xây dựng là toàn bộ các khoản chi phí cần thiết để xây dựng hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng công trình.

Do đó, có thể hiểu quản lý chi phí đầu tư xây dựng là việc lập kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn, điều chỉnh và kiểm soát mọi chi phí cần thiết cho các công trình xây dựng mới hoặc sửa chữa, tu bổ, mở rộng.

2. Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng đối với những ai?

Hiện nay, văn bản trực tiếp hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng là Nghị định số 10/2021 / nĐ-cp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư. Trong Luật Đầu tư và Luật Đầu tư công cũng có các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Xem thêm: Thiết bị định vị GPS trên xe máy, ô tô là gì? Có những tính năng gì?

Từ phạm vi quy định tại Điều 1 Nghị định số 10/2021 / nĐ-cp, có thể hiểu việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng đối với:

——Dự án sử dụng vốn đầu tư công, đầu tư công bằng vốn nhà nước nước ngoài và dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi là dự án ppp). Đối với các dự án này, hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng bao gồm tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán ngân sách xây dựng và sơ bộ thực hiện gói thầu xây dựng; quy cách xây dựng, giá xây dựng dự án, phí quản lý dự án và hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng; quyết toán, thanh toán quyết toán kinh phí đầu tư xây dựng; thực hiện quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và nhà thầu tư vấn

– Dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (sau đây gọi là nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và phù hợp với các điều ước quốc tế; ký kết hiệp định tài trợ ODA, vốn vay ưu đãi.

3. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng:

Điều kiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Chi phí đầu tư xây dựng của từng công trình, dự án, gói thầu phải được tính đúng, tính đủ các yêu cầu của thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, mặt bằng giá thị trường, chi phí và diện tích xây dựng tại thời điểm xác định chi phí. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng như sau:

Xem thêm: Giấy phép, tệp, lệnh và thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

Theo yêu cầu của pháp luật. Nghị định số 10/2021 / nĐ-cp ngày 09/02/2021 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 09/02/2021 Điều 3 quy định nguyên tắc chi phí đầu tư xây dựng:

Xem thêm: Buồng trứng đa nang: Nguyên nhân, dấu hiệu, chẩn đoán và điều trị

“Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải đảm bảo theo Điều 132 của Luật Xây dựng và Điều 1 Điều 50, nguyên tắc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, theo từng nguồn vốn đầu tư xây dựng, hình thức đầu tư. , phương thức thực hiện, kế hoạch thực hiện dự án và các luật liên quan. ”

Vì vậy, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải đảm bảo mục tiêu đầu tư, hiệu quả dự án, phù hợp với trình tự và nguồn kinh phí đầu tư xây dựng. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi đưa dự án vào sử dụng trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt cho dự án.

Nguyên tắc này quy định rõ và thực hiện đúng các quyền và trách nhiệm của từng chủ thể trong đầu tư và xây dựng dự án đầu tư xây dựng, mỗi chủ thể có vai trò, quyền và nghĩa vụ khác nhau, có thể chia thành chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và hoàn thành công trình xây dựng. Đưa công trình dự án vào hoạt động. Hoạt động đầu tư xây dựng là hoạt động chung của nhiều chủ thể, hoạt động đầu tư xây dựng dù ở giai đoạn nào thì các chủ thể cốt lõi này không thể tách rời. Do số lượng chủ thể tham gia đông nên việc đặt ra yêu cầu đối với các chủ thể thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình là vô cùng cần thiết, điều này không chỉ giảm thiểu rủi ro mà còn tạo điều kiện cho các bên thực hiện trách nhiệm quản lý dự án đầu tư. và quản lý chi phí dự án đầu tư.

Một nguyên tắc khác là nhà nước ban hành, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đồng thời có quy định về các công cụ cần thiết để chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan áp dụng và tham khảo trong xây dựng. quản lý chi phí đầu tư. Quy định này là hoàn toàn hợp lý, nhằm mục đích làm cho việc xây dựng dự toán đầu tư để quản lý, kiểm tra chi phí đầu tư theo một tiêu chuẩn chung, tránh việc quản lý chi phí tái đầu tư được thực hiện theo các tiêu chuẩn khác nhau, dẫn đến chồng chéo, không đồng đều; tại đồng thời, tránh tình trạng xây dựng Vì nguồn vốn đầu tư dự án lớn, nhiều người tham gia nên nếu quản lý không chặt chẽ sẽ dẫn đến thất thoát kinh phí.

Nguyên tắc tiếp theo là đối với các dự án, công trình cụ thể, các quy định chi tiết áp dụng đối với một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng và cơ chế đặc thù do chủ thẻ, Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các bộ phận khác có thẩm quyền xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Điều này là hoàn toàn hợp lý, vì thực tế có rất nhiều dự án cụ thể, như chính trị, quốc phòng, an ninh và các mục đích khác cần được giữ bí mật hoặc các dự án hạt nhân, điện hạt nhân, năng lượng nguyên tử,… cũng là những dự án rất đặc thù nên có văn bản quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án cụ thể Trừ trường hợp không có quy định cụ thể thì các quy định cụ thể áp dụng chung cho các dự án đầu tư.

Nguyên tắc, khả năng, trình tự thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng, … (các vấn đề và hoạt động liên quan đến chi phí đầu tư xây dựng) đối với dự án xây dựng, công trình phục vụ quốc phòng, an ninh phù hợp với quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an. Cơ sở cho nguyên tắc này là đặc thù của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong lĩnh vực hoạt động là giữ vững chủ quyền, bảo đảm an ninh, trật tự. Dự án này cần đảm bảo thông tin và các vấn đề, nội dung liên quan đến an ninh, quốc phòng, trật tự, an ninh, chủ quyền quốc gia,… Dự án như báo cáo, lộ trình, tổng dự toán, chi phí đầu tư xây dựng,… cần tách bạch. từ các dự án bình thường Quy định.

Điều 5 Nguyên tắc Đối với các dự án, công trình xây dựng thuộc kế hoạch mục tiêu quốc gia, căn cứ vào đặc điểm, điều kiện cụ thể thực hiện dự án, nguyên tắc và phương pháp xác định chi phí đầu tư xây dựng quy định tại các văn bản hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan. và các quy định sẽ được áp dụng. chương trình. Quy định này là hoàn toàn hợp lý, bởi nhìn chung, dự án mục tiêu quốc gia là dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư, dự án thực hiện bằng nguồn vốn oda, vốn vay ưu đãi nước ngoài. Quy định về chi phí đầu tư xây dựng cũng giống như quy định cụ thể về hình thức dự án nên đương nhiên phải tuân theo nguyên tắc của hai văn bản quy phạm pháp luật này, nhưng không thể tránh khỏi hệ thống thành văn.

Xem thêm: Thẩm quyền của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Cuối cùng, các dự án và công trình đầu tư xây dựng ở nước ngoài được quản lý theo các nguyên tắc quy định trong nghị định, trong đó quy định chi tiết nhiều khía cạnh của quản lý dự án đầu tư.

Nguyên tắc đầu tư xây dựng nhằm làm cơ sở cho đơn vị lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, điều chỉnh và kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng. Khi thực hiện hoạt động quản lý đầu tư xây dựng phải tuân thủ các nguyên tắc nhằm giúp cho việc xây dựng, quản lý, điều chỉnh, kiểm soát … được thực hiện chính xác, hiệu quả và không để xảy ra tham nhũng, gian lận, gian lận trong đầu tư xây dựng.

Tham khảo: khám chữa bệnh phổ biến kiến thức y khoa

Sỹ Văn

Chuyên gia về sắc đẹp. Nhiều năm công tác trong ngành makeup và thời trang.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button