Giải đáp cuộc sống

Thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

Xây dựng cơ sở hạ tầng là hoạt động tất yếu của mọi quốc gia, đặc biệt đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, xây dựng cơ sở hạ tầng có vai trò quyết định đến sự phát triển của đất nước. Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là dự án đầu tư trọng điểm, có đặc điểm là có sự tham gia của nhà nước, sử dụng ngân sách nhà nước, kinh phí đầu tư rất lớn, có những đặc điểm sau: Vì vậy, việc triển khai dự án đầu tư phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng sẽ được giới thiệu dưới đây.

Tổng đàiLuật sưTrực tuyến 24/7: 1900.6568

Đang xem: Quyết định phê duyệt dự án là gì

Cơ sở pháp lý:

– Luật Xây dựng 2014, Sửa đổi, bổ sung 2018

– Luật Đầu tư công 2019

– Luật quản lý và sử dụng vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước 2014 sửa đổi bổ sung 2018

Tham khảo: Nguyên nhân gây ho kéo dài

– Luật Đầu tư 2020 theo hình thức đối tác công tư

1. Dự án đầu tư xây dựng là gì?

Xây dựng là xây dựng và tạo ra cơ sở hạ tầng. Mặc dù hoạt động này được nhìn thấy một cách cô lập, nhưng nó thực sự là sự kết hợp của nhiều yếu tố.

Đầu tư xây dựng là đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng công nghệ, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội… nên khái niệm đầu tư là bỏ vốn ra ngay để thu lợi nhuận. Tương lai; và đầu tư xây dựng là việc đầu tư để xây dựng các công trình xây dựng, như: Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, thủy điện, cầu cảng, xây dựng nhà ở, văn phòng, nhà xưởng phục vụ sản xuất và phát triển. Kinh tế phát triển; các công trình phúc lợi xã hội như trung tâm văn hóa, công viên, rạp chiếu phim phục vụ phát triển xã hội. Vì vậy, đầu tư xây dựng có tính đặc thù của nó, đó là lợi nhuận của nó phục vụ cho mọi người, mọi tầng lớp xã hội, cần có kinh phí đầu tư lớn của nhà nước.

Điều 3, khoản 15, Luật Xây dựng 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định: “Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để thực hiện hoạt động xây dựng mới, bảo trì hoặc cải tạo công trình xây dựng nhằm Phát triển, duy trì và nâng cao chất lượng của dự án hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời gian và chi phí xác định Trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng, việc xây dựng dự án được thể hiện bằng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hay báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư Đầu tư.Như vậy, dự án đầu tư xây dựng là những dự toán, đề xuất liên quan đến việc xây dựng, bảo trì, cải tạo công trình xây dựng nào đó.

Xem thêm: Phân loại dự án đầu tư xây dựng mới nhất

2. Cơ quan phê duyệt dự án đầu tư xây dựng:

Theo quy định tại Điều 60 Luật Xây dựng 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020, thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng như sau:

“Điều 60. Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng

Xem thêm: Friend with benefit nghĩa tiếng Việt là gì

1.Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công.

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước, thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng của doanh nghiệp thực hiện theo các quy định có liên quan của “Luật Quản lý và sử dụng vốn đầu tư của các dự án do Nhà nước đầu tư xây dựng” và “Luật Doanh nghiệp và Doanh nghiệp”. Luật hoạt động”. pháp luật.

3. Đối với dự án PPP, thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư đối tác công tư.

4.Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, trừ dự án quy định tại khoản 2 Điều này và các dự án sử dụng vốn khác, chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu quyết định đầu tư xây dựng hoặc tuân theo các quy định của pháp luật có liên quan. “

Như vậy, theo quy định tại Điều 60 của điều này, quyền quyết định dự án đầu tư được chia thành các loại dự án đầu tư, như dự án sử dụng vốn đầu tư công; doanh nghiệp sử dụng vốn đầu tư của nhà nước để xây dựng dự án đầu tư; dự án PPP và sử dụng vốn nước ngoài Dự án đầu tư công.

2.1. Dự án được ủy quyền phê duyệt, quyết định sử dụng vốn đầu tư công:

Luật Đầu tư công 2019 quy định như sau:

Xem thêm Thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

Tham khảo: Giải mã 18 chỉ số trong xét nghiệm công thức máu (P3)

Sỹ Văn

Chuyên gia về sắc đẹp. Nhiều năm công tác trong ngành makeup và thời trang.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button