Giải đáp cuộc sống

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là gì? Quy trình xử phạt vi phạm hành chính?

Trong cuộc sống có rất nhiều hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa có hành vi nào đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Để đảm bảo an toàn trật tự xã hội và để răn đe các hành vi vi phạm pháp luật đó, nhà nước quy định các hình phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật.

Tư vấn pháp luật trực tuyếnTổng đài miễn phí: 1900.6568

1. Mức phạt vi phạm hành chính là bao nhiêu?

Quyết định xử phạt hành chính là văn bản xử phạt hành vi vi phạm pháp luật của chủ thể thuộc phạm vi xử phạt hành chính.

Đang xem: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là gì

p>

Theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, thời hạn để người giám sát ra quyết định xử phạt hành chính không quá 07 ngày, kể từ ngày lập hồ sơ vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, đối với một số vụ việc vi phạm hành chính có tình tiết phức tạp thuộc trường hợp quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản cuộc họp.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tiếng Anh là quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Sau đây là một số ví dụ về việc cảnh sát giao thông có quyền ra quyết định xử phạt hành chính trong phạm vi quyền hạn của mình:

– Đối với ô tô và các loại xe tương tự ô tô, các hành vi sau:

Không chấp hành tín hiệu, chỉ dẫn của đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường; không chuyển hướng, không nhường đường trong một số trường hợp; không chấp hành quy định về hiệu lệnh của người điều khiển phương tiện khác; vi phạm quy định dừng, đỗ; vi phạm quy định về biển báo hiệu của xe; khu dân cư, vi phạm còi xe đô thị

Vi phạm quy định về chuyển làn đường, quy định về tín hiệu hiệu xe chuyển làn đường cho xe khác đang di chuyển; quy định về tốc độ; chở quá số người cho phép…

Xem thêm: Mẫu biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt vi phạm hành chính mới 2022

– Thẩm quyền ra quyết định kỷ luật đối với người điều khiển mô tô, xe máy, xe điện và các loại xe tương tự

Các hành vi không chấp hành biển báo hiệu, vạch kẻ đường, hiệu lệnh, chỉ dẫn về giữ khoảng cách quy định; nhường đường; sử dụng đèn chiếu sáng; bấm còi; lắp đặt thiết bị phát hiện tín hiệu ưu tiên không đúng quy định…

2. Trường hợp không ra quyết định vi phạm hành chính:

Không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp sau:

a- Những trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính;

b-Không xác định được đối tượng vi phạm hành chính;

c- Đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã hết thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

d- Người vi phạm hành chính chết, mất tích; người vi phạm hành chính đã bị cách chức hoặc phá sản trong thời gian nghị án, quyết định xử phạt;

e-Chuyển giao hồ sơ hành vi phạm tội có dấu hiệu tội phạm.

Tham khảo: Tiền nhiều để làm gì? Từ câu hỏi của Đặng Lê Nguyên Vũ nghĩ về cách các tỷ phú quan niệm về tiền bạc

Xem thêm: Cưỡng chế hành chính là gì? Buộc xử phạt vi phạm hành chính?

Đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d, người có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà có thể ra quyết định tịch thu hoặc tiêu hủy. Cấm lưu hành tang vật vi phạm hành chính và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Đơn quyết định xử phạt phải nêu rõ lý do không lập quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tang vật đã bị tịch thu, tiêu hủy; biện pháp khắc phục hậu quả phải làm, trách nhiệm và thời hạn thi hành.

3.Quy trình xử phạt vi phạm hành chính:

*Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản: Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện, người có trách nhiệm buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính (1 ) → ra quyết định kỷ luật ( 2) → thi hành quyết định xử phạt (3).

* Biên bản xử phạt vi phạm hành chính: Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính thì có quyền buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính (1) → Biên bản vi phạm hành chính (2) → xác minh tình tiết vụ việc vi phạm (3) → xác định trị giá tang vật vi phạm hành chính làm căn cứ xác định phạm vi xử phạt và thẩm quyền xử phạt (4) → giải thích (5):

→ Truyền các tệp vi phạm (6.1) có dấu hiệu tội phạm.

<3 Thi hành quyết định xử phạt (9).

Quy trình chi tiết như sau:

*Phạt vi phạm hành chính không lập biên bản

Xem thêm: Thời hạn, thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

(1) Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính bằng lời nói, còi, mệnh lệnh, văn bản hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật (Điều 55 “Luật xử lý vi phạm hành chính”).

(2) Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản: mẫu quyết định số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/nĐ-cp ngày 19 tháng 7 năm 2013 quy định cụ thể một số điều khoản và biện pháp cụ thể Xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thì phải lập biên bản.

(3) Cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt. Trường hợp cá nhân, đơn vị vi phạm không nộp phạt tại chỗ thì phải nộp phạt vào kho bạc nhà nước hoặc tài khoản kho bạc ghi trong quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được tiền phạt. Xử phạt (Điều 69 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

Nếu quá thời hạn trên thì thi hành quyết định xử phạt, cứ mỗi ngày chậm nộp thì cá nhân, đơn vị vi phạm phải nộp 0,05% trên tổng số tiền phạt còn nợ.

* Xử phạt vi phạm hành chínhĐã ghi

(1) Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính bằng lời nói, còi, mệnh lệnh, văn bản hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật (Điều 55 “Luật xử lý vi phạm hành chính”).

(2) Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính trên địa bàn mình quản lý, người có trách nhiệm phụ trách phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp không bị xử phạt (Điều 58 của Luật). vi phạm hành chính).

Xem thêm:Khiếu nại hành vi vi phạm hành chính

– Hình thức Biên bản: Theo Mẫu biên bản số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/nĐ-cp của Chính phủ.

Xem thêm: Phần mềm trình chiếu là gì? Những phần mềm trình chiếu nào tốt nhất hiện nay?

– Sau khi lập biên bản, gửi 01 bản cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính. Trường hợp người chưa thành niên vi phạm hành chính thì biên bản còn được tống đạt cho cha, mẹ hoặc người giám hộ của họ.

Trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền của người lập biên bản hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì chuyển ngay biên bản cho người có thẩm quyền xử phạt.

(3) Khi cần thiết, người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xác minh những tình tiết cụ thể của vụ vi phạm hành chính (Điều 59 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

(4) Trường hợp cần xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định phạm vi xử phạt, thẩm quyền xử phạt thì người thụ lý giải quyết vụ việc xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính. vi phạm hành chính. Vi phạm hành chính.Đối tượng.Thời hạn tạm giữ tang vật không quá 24 giờ, kể từ khi ra quyết định tạm giữ, nếu cần thiết có thể kéo dài nhưng không quá 24 giờ (Điều 60). Luật Xử lý vi phạm hành chính).

(5) Quy định chỉ áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh có thời hạn hoặc mức phạt tiền tối đa trong phạm vi áp dụng phạm vi phạt tiền được áp dụng Cá nhân là 15.000.000 đồng trở lên, tổ chức là 30.000.000 đồng Lá chắn trở lên thì cá nhân, tổ chức. Có hai hình thức giải trình: giải trình trực tiếp với người có trách nhiệm xử phạt vi phạm hành chính hoặc giải trình bằng văn bản.

——Biên bản, trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày bị lập biên bản vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính phải nộp bản tường trình cho người có thẩm quyền xử phạt. Vi phạm hành chính. Trường hợp vụ việc phức tạp thì theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức vi phạm, người có thẩm quyền có thể gia hạn thêm nhưng không quá 05 ngày.

-Trực tiếp giải trình, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải làm đơn yêu cầu trực tiếp giải trình với người có trách nhiệm vi phạm hành chính. .Người có quyền xử phạt phải thông báo bằng văn bản cho người vi phạm về thời gian, địa điểm tiến hành phiên giải trình trực tiếp trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của người vi phạm và tổ chức phiên họp giải trình. Tuyên bố trực tiếp được lập thành văn bản và phải có chữ ký của các bên.

Xem thêm: Quy định về thời hạn xử phạt vi phạm hành chính

(6.1) Chuyển hồ sơ hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm để khởi tố vụ án hình sự Khi xem xét vụ việc vi phạm pháp luật và quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm thì người có thẩm quyền xử phạt phải chuyển ngay hồ sơ vụ việc trái pháp luật Cơ quan tố tụng hình sự có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người vi phạm (Điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính).

(6.2) Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập hồ sơ vi phạm hành chính, người chịu trách nhiệm về vi phạm hành chính phải ra quyết định vi phạm hành chính. Đối với vụ việc phức tạp, cần giải thích thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản. Trường hợp vụ án có tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, thuộc trường hợp phải giải trình và cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì người đang thụ lý giải quyết phải báo cáo người thụ lý và trực tiếp làm đơn xin giảm án. gia hạn, thời gian gia hạn không quá 30 ngày. Nếu quá hạn, người có thẩm quyền xử phạt không ra quyết định xử phạt, nhưng vẫn quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký, trừ trường hợp trong quyết định có quy định khác (Điều 67, 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

+ Mẫu Quyết định số 02 ban hành kèm theo Nghị định 81/2013/nĐ-cp.

(7) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định vi phạm hành chính, người có quyền ra quyết định phải giao quyết định cho cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm. Cơ quan thi hành phạt tiền, cơ quan thu tiền phạt và các cơ quan liên quan khác nếu có (Điều 70 Luật xử lý vi phạm hành chính).

– Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh mình nhưng cư trú ở tỉnh khác, trụ sở chính không đủ điều kiện thi hành quyết định kỷ luật tại tỉnh này. Nếu người đó bị xử phạt thì giao quyết định xử phạt cho cơ quan công văn cùng cấp nơi cá nhân cư trú, nơi có đơn vị; nếu không có cơ quan cùng cấp nơi cá nhân, tổ chức cư trú. , quyết định xử phạt sẽ được chuyển đến phòng công thương thành phố cấp huyện để thi hành. Hành vi vi phạm hành chính xảy ra trên địa bàn huyện nhưng cá nhân, tổ chức cư trú có trụ sở ở huyện khác, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại không thuận tiện và cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật không thể thi hành quyết định tại nơi bị xử phạt thì quyết định xử phạt được chuyển cho cơ quan có thẩm quyền. cá nhân hoặc tổ chức Tổ chức cùng cấp với địa điểm của tổ chức. tổ chức có trụ sở để tổ chức thi hành (Điều 71 Luật Xử lý hành chính vi phạm quy định).

Các vụ vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dược; khám bệnh, chữa bệnh; lao động; xây dựng; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo vệ môi trường; thuế; chứng khoán; trường hợp gây hậu quả lớn hoặc gây dư luận trái chiều thì cơ quan có thẩm quyền thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính công bố trên trang thông tin điện tử hoặc báo cáo của cơ quan chủ trì cấp bộ, cơ quan chủ trì cấp cục, cơ quan có thẩm quyền. Xử phạt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra vi phạm hành chính (Điều 72 Luật xử lý vi phạm hành chính).

(8) Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định vi phạm hành chính (Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

(9) Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì quyết định xử phạt bị cưỡng chế thi hành (Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính). )

Xem thêm:Mẫu Quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính (28/qd-hbqdxp)

+ Khoản 1 Điều 87 “Luật Xử lý vi phạm hành chính” quy định về thẩm quyền thi hành quyết định xử phạt, người có thẩm quyền thi hành quyết định có thể ủy thác cho người đại diện thi hành. Việc phân quyền chỉ được thực hiện khi không có mặt của Trưởng phòng và phải được thực hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ phạm vi, nội dung và thời hạn phân quyền.

+ Nghị định số 166/2013/nĐ-cp ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tham khảo: Chương trình giáo dục mầm non là gì?

Sỹ Văn

Chuyên gia về sắc đẹp. Nhiều năm công tác trong ngành makeup và thời trang.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button