Giải đáp cuộc sống

Doanh thu chưa thực hiện là gì? [Chi tiết 2023]

Doanh thu trả chậm là khoản thanh toán trước mà một công ty nhận được cho một sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ được giao hoặc thực hiện trong tương lai. Vậy Doanh thu chưa thực hiện là gì? Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Doanh Thu Chưa Thực Hiện Là Gì

Đang xem: Tài khoản doanh thu chưa thực hiện là gì

1. Doanh thu chưa thực hiện là gì?

Doanh thu chưa thực hiệndoanh thu hoãn lại trong tiếng Anh.

Doanh thu chưa thực hiện là khoản thanh toán tạm ứng mà một công ty nhận được cho một sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ được giao hoặc thực hiện trong tương lai. Một công ty nhận được khoản thanh toán tạm ứng sẽ ghi nhận khoản tiền này là doanh thu chưa thực hiện trên bảng cân đối kế toán.

Doanh thu ứng trước là một khoản nợ phải trả vì nó phản ánh doanh thu ứng trước và các sản phẩm hoặc dịch vụ khách hàng nợ. Khi sản phẩm hoặc dịch vụ được phân phối theo thời gian, doanh thu được ghi nhận tương ứng trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

2. Hiểu về doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện được ghi nhận là nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán của công ty khi nhận được khoản thanh toán tạm ứng. Bởi vì nó có nghĩa vụ đối với khách hàng dưới dạng sản phẩm hoặc dịch vụ. Các khoản thanh toán như vậy vẫn được coi là trách nhiệm pháp lý đối với công ty, vì vẫn có khả năng hàng hóa hoặc dịch vụ có thể không được giao hoặc đơn đặt hàng có thể bị hủy bởi người mua.

Trong cả hai trường hợp, công ty phải hoàn trả cho khách hàng trừ khi các điều khoản thanh toán khác được quy định rõ ràng trong hợp đồng đã ký.

Tham khảo: Bảng Báo Giá trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Các hợp đồng có thể chỉ định các điều khoản khác nhau, theo đó doanh thu không được ghi nhận cho đến khi tất cả các dịch vụ hoặc sản phẩm đã được giao. Nói cách khác, các khoản thanh toán nhận được từ khách hàng được giữ lại trong doanh thu chưa thực hiện cho đến khi khách hàng nhận được toàn bộ số tiền đến hạn theo hợp đồng.

Thông thường, khi một công ty cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm, doanh thu chưa thực hiện sẽ dần dần được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho đến khi thực sự kiếm được doanh thu. Phân bổ doanh thu chưa thực hiện mà thực tế kiếm được quá nhanh hoặc đơn giản là bỏ qua tất cả các tài khoản doanh thu chưa thực hiện được coi là một thông lệ kế toán phóng đại và thổi phồng doanh thu bán hàng.

Doanh thu chưa thực hiện thường được báo cáo là nợ ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán của công ty vì thời hạn trả trước thường là 12 tháng trở xuống. Tuy nhiên, nếu khách hàng thanh toán trước cho một sản phẩm/dịch vụ dự kiến ​​sẽ được giao trong vòng một vài năm, thì phần thanh toán liên quan đến dịch vụ hoặc sản phẩm/dịch vụ đó phải được phân loại là doanh thu chưa thực hiện. Xuất hiện trong phần nợ dài hạn của bảng cân đối kế toán.

3. Câu hỏi thường gặp

 • Ví dụ về doanh thu chưa thực hiện là gì?
 • Doanh thu chưa thực hiện phổ biến trong các sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên đăng ký yêu cầu thanh toán trước. Ví dụ về doanh thu chưa thực hiện là các khoản thanh toán trả trước, phí đăng ký tạp chí trả trước, phí sử dụng phần mềm trả trước hàng năm hoặc phí bảo hiểm trả trước.

  Công ty gửi tạp chí cho khách hàng hàng tháng và ghi nhận doanh thu. Mỗi tháng, kế toán ghi nợ tài khoản Doanh thu chưa thực hiện và ghi có tài khoản Doanh thu bán hàng 100 đô la. Vào cuối năm tài chính, toàn bộ số dư doanh thu chưa thực hiện là 1.200 đô la được phân bổ dần theo thời gian vào doanh thu thực tế trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh với tỷ lệ 100 đô la mỗi tháng.

  • Doanh thu chưa thực hiện phản ánh điều gì?
  • Thu nhập chưa thực hiện: phản ánh tình hình tăng, giảm các khoản thu nhập chưa thực hiện của doanh nghiệp trong kỳ hiện hành. Doanh thu chưa thực hiện bao gồm doanh thu nhận được trước một hoặc nhiều kỳ kế toán…không được hạch toán vào tài khoản này trong:

   + Các khoản nhận trước của người mua đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp chưa giao hàng;

   + Thu nhập chưa thực hiện từ hoạt động cho thuê tài sản, cho thuê nhiều kỳ.

   Xem thêm: Bạn Có Biết: Ngành Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn Tiếng Anh Là Gì?

   Khi doanh nghiệp đã bàn giao tài sản (ví dụ: nhà cho thuê), nguồn tài chính (ví dụ: cho bên thứ ba) cho khách hàng, đối tác và cũng đã nhận trước tiền (ví dụ: tiền thuê, tiền, lãi) trong nhiều kỳ sử dụng các tài sản và nguồn này thì phải ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện.

   Ví dụ: Một công ty cho các cổ đông thuê tài sản. Bên A đã bàn giao nhà đất cho bên B, bên B đã nhận trước tiền thuê nhà 2 năm, kế toán bên A hạch toán vào tài khoản 3387 – “thu nhập chưa thực hiện”.

   • Phân biệt giữa doanh thu chưa thực hiện và người mua trả trước?
   • Khoản ứng trước của người mua phản ánh số tiền mà doanh nghiệp nhận trước cho hàng hóa và dịch vụ được bán hoặc cung cấp trong tương lai. Khi doanh nghiệp nhận được tiền, quyền sở hữu hàng hóa, dịch vụ chưa được chuyển giao cho người mua, dịch vụ đã cung cấp chưa hoàn thành nên chưa ghi nhận doanh thu.

    Vì vậy, bản chất của khoản ứng trước của khách hàng là các khoản phải trả. Trong thời gian tới nếu đơn vị không bán được hàng như đã thỏa thuận thì phải hoàn trả lại tiền đặt trước của khách hàng. Theo hợp đồng, doanh nghiệp phải giao hàng và cung cấp dịch vụ trong tương lai.

    Xem thêm:

    Lợi ích cận biên là gì? phương pháp -acc

    Trên đây là acc về Thu nhập chưa thực hiện là gì? nội dung đề xuất. Nếu có thắc mắc về nội dung bài viết này hoặc cần hỗ trợ, tư vấn các vấn đề pháp lý khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:

    Website: accgroup.vn

    Xem thêm: Nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường và cách ngăn ngừa

Sỹ Văn

Chuyên gia về sắc đẹp. Nhiều năm công tác trong ngành makeup và thời trang.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button