Giải đáp cuộc sống

Ví dụ về thế giới quan

Thế giới quan là một trong những nội dung quan trọng của môn Những nguyên lý cách mạng theo chủ nghĩa Mác – Lênin. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn vấn đề, xin đưa ra một ví dụ về vthế giới quan.

Thế giới quan là gì?

Giáo trình triết học Mác – Lênin giải thích về thế giới quan như sau: “Thế giới quan là tổng thể những cách nhìn của con người về thế giới, về bản thân, về cuộc sống và địa vị của mình. Con người trong thế giới. Trong thế giới quan, tri thức và niềm tin là một. Tri thức là cơ sở trực tiếp để hình thành thế giới quan, nhưng chỉ khi nó trở thành niềm tin chỉ đạo hoạt động của con người thì nó mới được bổ sung vào thế giới quan.

Có thể thấy, thế giới quan là kim chỉ nam của cuộc sống con người, từ nhận thức đến hành động thực tiễn giúp xác định tư tưởng, lý tưởng và cách sống của mỗi người. Trong một thế giới quan, tri thức và niềm tin là một. Tri thức là cơ sở trực tiếp để hình thành thế giới quan, nhưng chỉ khi nó trở thành niềm tin định hướng hoạt động của con người thì nó mới được bổ sung vào thế giới quan.

Đang xem: Thế giới quan là gì cho ví dụ

Nguồn gốc của thế giới quan

Thế giới quan bắt nguồn từ cuộc sống. Có thể mọi hoạt động của con người đều bị chi phối bởi một thế giới quan nhất định. Các yếu tố chính tạo nên thế giới quan là tri thức, lý trí, niềm tin và tình cảm. Chúng liên kết với nhau thành một thể thống nhất, tác động đến nhận thức và hành động thực tế của con người.

Phân loại thế giới quan

Theo quá trình phát triển, có thể chia thế giới quan thành ba loại cơ bản: thế giới quan thần thoại, thế giới quan tôn giáo và thế giới quan triết học.

Thế giới quan thần thoại là cách người nguyên thủy nhận thức thế giới. Trong giai đoạn này, các yếu tố như kiến ​​thức và cảm xúc, lý trí và niềm tin, hiện thực và trí tưởng tượng, hiện thực và hư cấu, thần thánh và con người đan xen vào nhau. Một nhóm người hòa quyện với nhau để thể hiện khái niệm về thế giới.

Tham khảo: Biến đổi khí hậu: Các đảo quốc tí hon muốn lãnh đạo hành tinh

Trong thế giới quan tôn giáo, niềm tin tôn giáo đóng vai trò chủ yếu, niềm tin cao hơn lý trí, hư cấu cao hơn thực tế, Thượng đế cao hơn con người.

Thế giới quan triết học được hình thành khi trình độ tư duy và thực tiễn của con người đạt đến trình độ phát triển cao hơn so với thế giới quan thần thoại và tôn giáo. Điều này đã gây ra một sự thay đổi về chất trong sự nhiệt tình của tư duy con người. Thế giới quan triết học có cơ sở là một hệ thống lý luận, các khái niệm, phạm trù, quy luật. Một thế giới quan triết học không chỉ thể hiện quan điểm của mọi người về thế giới, mà còn cố gắng tìm kiếm lời giải thích và biện minh cho những quan điểm này thông qua lý luận và logic.

Ví dụ về thế giới quan

Nhằm làm rõ nội dung của vấn đề thế giới quan, bài viết này muốn đưa ra những ví dụ về thế giới quan theo từng loại thần thoại, tôn giáo và thế giới quan triết học.

+ Đối với thế giới quan huyền thoại, dân tộc Việt Nam có truyền thuyết Lạc Long Quân – Âu Cơ, giải thích cội nguồn dân tộc với 100 anh em, 50 người lên núi theo cha, 50 người con đi xuống biển với mẹ. Truyền Thuyết Chiếc Kính Màu – Chiếc Kính Giải Thích Nước Ta Lũ Lụt…

+ Thế giới quan tôn giáo được lý giải trên cơ sở thừa nhận sự sáng tạo thần bí, siêu nhiên. Theo Kinh thánh, Thượng đế tạo ra vũ trụ và muôn loài trong 6 ngày và nghỉ ngơi vào ngày thứ 7. A-đam và Ê-va đã không vâng lời Đức Chúa Trời và ăn trái (trái cấm) của “cây biết điều thiện và điều ác”, và Đức Chúa Trời đã đuổi nó ra khỏi Thiên đường. Hai người này đã truyền lại tội lỗi (gọi là nguyên tội, original sin) cho con cháu loài người. Vì con người phạm tội nên Thiên Chúa đã sinh ra làm người và chịu đau khổ để được giao hòa với Thiên Chúa.

Tham khảo: Đi tiểu nhiều có phải là biểu hiện bệnh lý hay không?

+ Thế giới quan triết học hình thành dựa trên hệ thống các lí luận, các phạm trù và các quy luật. Trái đất là hành tinh thứ ba trong hệ mặt trời, đồng thời cũng là hành tinh có bán kính, khối lượng và mật độ vật chất lớn nhất trong số các hành tinh trên mặt đất trong hệ mặt trời. Trái đất, còn được gọi là “hành tinh xanh”, là nơi sinh sống của hàng triệu loài, bao gồm cả con người và là nơi duy nhất trong vũ trụ được biết đến cho đến nay có sự sống.

Nhân vậtThế giới quan

Có thể thấy, thế giới quan có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống con người và xã hội loài người.

Thế giới quan là “la bàn” chỉ đường, hướng dẫn con người thực hiện các hoạt động tích cực vì sự phát triển xã hội. Thế giới quan là xương sống của nhân cách, hành vi, đạo đức và hệ tư tưởng chính trị.

Thế giới quan đóng vai trò định hướng cho toàn bộ cuộc sống của con người, từ thực tiễn đến hoạt động nhận thức thế giới, cũng như nhận thức bản thân, xác định lý tưởng, hệ giá trị lối sống và nhận thức bản thân. Giống như cách sống của tôi.

Con người sống trong thế giới và có nhu cầu nhận thức thế giới và bản thân. Trong mối liên hệ chung giữa thế giới và con người, nó giúp chúng ta tạo ra định hướng về lý tưởng sống của mình thông qua những mục tiêu và phương hướng cụ thể.

Ngoài ra, thế giới quan là nhân tố định hướng cho quá trình con người không ngừng nhận thức thế giới. Có thể ví thế giới quan như một “lăng kính” mà qua đó con người quan sát thế giới xung quanh, đồng thời soi xét bản thân để xác định mục đích, ý nghĩa của cuộc đời mình, lựa chọn cách thức hoạt động và hành động để đạt được mục đích, ý nghĩa đó. Có thể thấy, một thế giới quan đúng đắn là điều kiện tiên quyết để hình thành nhân sinh quan tích cực và trình độ phát triển của thế giới quan là tiêu chí quan trọng để đo lường sự trưởng thành của mỗi cá nhân hay của cả một cộng đồng xã hội nhất định.

Qua những thông tin trên, chúng tôi cho rằng Quý khách hàng đã nắm được phần nào nội dung của ví dụ về tthế giới quan. Sự phát triển của xã hội càng cho thấy vai trò quan trọng của thế giới quan, giúp hình thành nhân cách con người toàn diện.

Xem thêm: Các tình tiết định khung là gì?

Sỹ Văn

Chuyên gia về sắc đẹp. Nhiều năm công tác trong ngành makeup và thời trang.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button