Giải đáp cuộc sống

Cách tính tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng năm 2022

Khi tham gia lao động, nhiều người lao động hiện nay luôn loay hoay không biết có nên tham gia đóng bảo hiểm xã hội hay không.Cách tính tiền lương ngày đóng bảo hiểm xã hội? mặt trăng? Nội dung bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về vấn đề này.

Lưu ý: Bài viết này chỉ dành cho những nhân viên làm việc với mức lương do người sử dụng lao động quyết định.

Đang xem: Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là gì

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội dựa trên cơ sở nào?

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương tính đóng, đóng bảo hiểm xã hội, mức đóng tối thiểu là mức lương tối thiểu vùng và mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở .

Theo Điều 30 Thông tư 59/2015/tt-blĐtbxh, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và việc xác định người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo hệ thống tiền lương do người sử dụng lao động quy định là sau:

——Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương quy định tại điểm a Điều 4 Khoản 1 và Khoản 2 của thông báo này. 47/2015/tt-blĐtbxh.

Mức lương, theo thang lương ghi mức lương giờ của chức vụ hoặc chức danh và bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật về lao động và được hai bên thỏa thuận.

p><3

Trợ cấp lương được sử dụng để bù đắp các yếu tố như tiền lương không được tính hoặc tính không đầy đủ trong hợp đồng lao động, mức độ phức tạp của công việc, điều kiện sống và thu hút việc làm.

– Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương quy định tại khoản 1 điều này và các khoản bổ sung khác quy định tại điểm a khoản 1 điều này. 3 Điều 4 của Công bố số 47/2015/tt-blĐtbxh.

Như vậy từ ngày 01/01/2018, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và các khoản phụ cấp nêu trên, cộng thêm khoản bổ sung có thể xác định được theo mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và các khoản đóng thường xuyên trong mỗi kỳ lương. Giai đoạn.

Nội dung này trả lời câu hỏi của bạn về tiền lương An sinh xã hội.

Mức tiền lương đóng BHXH năm 2022 là bao nhiêu?

Trong quá trình tham gia quá trình lao động, ngoài tiền lương người lao động được nhận thì cách tính tiền lương đóng BHXH năm 2022 vàtiền lương tháng đóng BHXH? Cũng được nhiều nhân viên văn phòng quan tâm. Nội dung này sẽ tư vấn chi tiết về việc đóng tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định hiện hành.

Mức đóng BHXH bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản phụ cấp khác theo quy định của pháp luật về lao động được quy định trong hợp đồng lao động.

Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điểm 2.6 Điều 6 Quyết định số 595/qd-bhxh thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu và tối đa được quy định như sau:

Thứ nhất: Mức đóng BHXH 2022 Mức lương tối thiểu hàng tháng

– Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn trong điều kiện lao động bình thường: Không thấp hơn Mức lương tối thiểu cấp huyện tại thời điểm đóng cửa.

– Đối với người lao động làm công việc hoặc vị trí cần lao động đã qua đào tạo hoặc tập sự: Cao hơn ít nhất 7% so với Mức lương tối thiểu của Quận.

– Đối với người lao động làm công việc, vị trí có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: ít nhất bằng 5% so với mức tiền lương phải trả cho công việc, vị trí công việc, vị trí phức tạp tương đương làm trong điều kiện lao động bình thường.

– Người lao động làm công việc, vị trí công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm: cao hơn ít nhất 7% so với tiền lương làm công việc trong điều kiện bình thường hoặc phức tạp, tương đương với mức lương làm công việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm, nguy hiểm.

Xem thêm: Bị đau nửa đầu bên trái do những nguyên nhân nào?

Không tăng lương tối thiểu vùng vào năm 2022 nên tiền lương đóng BHXH năm 2022 sẽ được thực hiện theo Nghị định 90/2019/nĐ-cp quy định mức lương tối thiểu vùng ghi trong hợp đồng lao động.

Thứ hai: Mức đóng góp an sinh xã hội năm 2022 Mức lương tối đa hàng tháng

Theo Điều 6, Khoản 3, Quyết định 595/qd-bhxh, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở.

Theo Nghị định số 38/2019/nĐ-cp, mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng.

Như vậy, mức tiền lương tháng đóng BHXH năm 2022 tối đa sẽ là 20 x 1,49 = 29,8 triệu đồng/tháng.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính như thế nào?

Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động được xác định bằng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhân với hệ số đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo Điều 89, Quyết định số 595/QĐ-bhxh, Điều 6, Khoản 1 Điều 15 và Khoản 1 Điều 18 của Luật BHXH thì tiền lương tháng phải đóng cùng một lúc. Là tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Cách tính tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội? Được xác định như sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động: tiền lương; phụ cấp chức vụ, chức vụ; phụ cấp trách nhiệm; định mức nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên nghề ; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút; phụ cấp có tính chất tương tự; các khoản bổ sung được xác định cùng với tiền lương đã thoả thuận trong hợp đồng lao động và được trả định kỳ trong mỗi kỳ trả lương.

Mức tiền lương, phụ cấp lương và các khoản phụ cấp nêu trên sẽ được dùng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc theo quy định.

Các khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc bao gồm: tiền thưởng đầu ca; tiền ăn giữa ca; hỗ trợ tiền xăng xe; hỗ trợ tiền điện thoại; hỗ trợ đi lại; hỗ trợ nhà ở; hỗ trợ khi thân nhân người lao động chết;;… và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác quy định của pháp luật.

Mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động sẽ được quy định chi tiết trong phần tiếp theo.

Tỷ lệ đóng BHXH giữa người lao động và người sử dụng lao động là bao nhiêu?

Như đã đề cập ở trênCách tính mức đóng bảo hiểm xã hội đối với tiền lương hàng tháng? Khi đó, tỷ lệ phần trăm đóng bảo hiểm nói chung và bảo hiểm xã hội nói riêng giữa người lao động và người sử dụng lao động được xác định như sau:

– Người lao động Việt Nam

+ Người sử dụng lao động đóng 21,5%, trong đó: Hưu trí và tử tuất 14%; ốm đau, thai sản 3%; BHTN 1%; BHYT 3%; TNLĐ, BNN 0,5%;

+ Người lao động Việt Nam đóng 10,5%, trong đó: Hưu trí và chết 8%; BHTN 1%; BHYT 1,5%.

+ Tổng cộng là 32%.

Tham khảo: Nước Rửa Chén trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

– Người lao động nước ngoài

+Người sử dụng lao động đóng 6,5% Trong đó: ốm đau 3%, tai nạn lao động 0,5%, bệnh nghề nghiệp 3%, bảo hiểm y tế;

+Người lao động nước ngoài đóng 1,5% BHYT;

+ Tổng là 8%.

Lưu ý: Mức đóng BHXH bắt buộc được tính trên tiền lương tháng của người lao động, bao gồm: tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Ngoài việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, hàng tháng doanh nghiệp còn phải đóng 2% kinh phí công đoàn của doanh nghiệp (tổng quỹ lương tham gia BHXH và đóng cho công đoàn). công đoàn. huyện) và sử dụng ít nhất 10 lao động.

Lương 5 triệu có đóng BHXH?

Khi tham gia lao động và đóng BHXH, nhiều người lao động băn khoăn không biết số tiền đóng BHXH tương ứng với mức lương khác nhau như thế nào.

Theocách tính lương tháng đóng bảo hiểm xã hội? Như đã nói ở trên, với mức lương 5 triệu thì tiêu chí xác định mức đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Người lao động làm việc trong công ty và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc:

– Người sử dụng lao động đóng 17% mức đóng bảo hiểm xã hội, trong đó 14% vào quỹ hưu trí và 3% vào quỹ thai sản.

Theo đó, người sử dụng lao động sẽ đóng bảo hiểm xã hội với mức 17% x 5.000.000 = 850.000 đồng.

– Người lao động đóng bảo hiểm xã hội bằng 8% quỹ hưu trí.

Theo đó, mức đóng BHXH của người lao động là 8% x 5.000.000 = 400.000 đồng.

Vậy tổng số tiền đóng BHXH bắt buộc của người lao động và người sử dụng lao động là 850.000 + 400.000 = 1.250.000 đồng.

Như đã phân tích ở trên, mức lương mới là 5.000.000 đồng thì người sử dụng lao động phải đóng BHXH là 850.000 đồng, người lao động phải đóng là 5.000.000 đồng và 400.000 đồng.

Tổng số tiền đóng BHXH mà người lao động và người sử dụng lao động phải đóng là 1.250.000 đồng.

Hy vọng nội dung bài viết trên đã giải đáp được thắc mắc của bạn đọc vềcách tính tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội? Nếu còn điều gì chưa rõ và cần được tư vấn thêm, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại 19006557 để được tư vấn trực tiếp và chi tiết nhất.

Xem thêm: Tin học 6 Bài 17: Chương trình máy tính – Kết nối tri thức

Sỹ Văn

Chuyên gia về sắc đẹp. Nhiều năm công tác trong ngành makeup và thời trang.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button