Giải đáp cuộc sống

Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì?

Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tài sản và tên riêng, có địa điểm kinh doanh ổn định, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, hoạt động kinh doanh theo giá trị. Tư cách pháp lý của doanh nghiệp có thể hiểu là địa vị pháp lý mà doanh nghiệp có được khi tham gia vào một quan hệ pháp luật nhất định. Vậy tư cách pháp nhân của doanh nghiệp là gì?

Đang xem: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì

Điều 41 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Đang xem: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì

Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký công thương bao gồm:

Đang xem: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì

1. Đã đóng

Đang xem: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì

– Khái niệm: Là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong tình trạng đóng cửa theo quy định tại Điều 206 Khoản 1 Luật Doanh nghiệp.

Đang xem: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì

<3

Đang xem: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì

-Ngày kết thúc tình trạng pháp lý “đóng cửa doanh nghiệp” là ngày kết thúc thời hạn đóng cửa mà doanh nghiệp thông báo hoặc ngày doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn thông báo.

Đang xem: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì

Đang xem: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì

2. Không còn tiến hành kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký

Đang xem: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì

Tham khảo: Tổng hợp những đơn vị tính tiếng Anh thông dụng hiện nay

– Khái niệm: Là tình trạng doanh nghiệp không tìm thấy tư cách pháp lý của doanh nghiệp tại địa chỉ đã đăng ký sau khi đã bị cơ quan thuế và các đơn vị có liên quan kiểm tra, thanh tra. Thông tin do cơ quan thuế cung cấp cho cơ quan đăng ký công thương đối với doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký không còn hoạt động.

Đang xem: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì

– Thời điểm thay đổi, gia hạn, thay đổi tư cách pháp nhân, chấm dứt tư cách pháp nhân do cơ quan thuế quyết định.

Đang xem: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì

– Cơ quan thuế có trách nhiệm cung cấp, cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp “không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” cho Cơ quan đăng ký công thương thông qua Hệ thống thông tin, đăng ký thuế được kết nối với thông tin quốc gia hệ thống đăng ký kinh doanh.

Đang xem: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì

– Cơ quan đăng ký kinh doanh ghi nhận, cập nhật tình trạng pháp lý do cơ quan thuế cung cấp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đang xem: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì

3. Giấy chứng nhận đăng ký bị thu hồi do thi hành luật thuế

Đang xem: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì

– Khái niệm: Là tư cách pháp lý của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký công thương ra quyết định hành chính thu thuế thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký công thương theo yêu cầu của cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Đang xem: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì

-Ngày thay đổi tình trạng pháp lý của “việc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do thi hành pháp luật hành chính thuế” là ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đang xem: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì

Ngày chấm dứt tư cách pháp lý “bị thu hồi để thực hiện quản lý thuế” là ngày cơ quan đăng ký kinh doanh khôi phục tư cách pháp lý của doanh nghiệp theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan quản lý. Việc quản lý thuế căn cứ vào Luật quản lý thuế.

Đang xem: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì

4. “Giải thể, chia tách, hợp nhất, sáp nhập”

Đang xem: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì

Xem thêm: Điểm mặt những triệu chứng cảnh báo tóc rụng nhiều bất thường

– Khái niệm: Là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đã có nghị quyết hoặc quyết định giải thể theo quy định tại Điều 208 Khoản 3 Luật Doanh nghiệp; doanh nghiệp bị Cơ quan Nhà nước ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng bị cơ quan thuế cưỡng chế Trừ trường hợp thu hồi; doanh nghiệp bị tòa án giải thể theo quy định tại Điều 209 khoản 1 “Luật Doanh nghiệp”; doanh nghiệp bị chia, sáp nhập, hợp nhất, và do chia tách, hợp nhất, sáp nhập đang làm thủ tục ấn định nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế và làm thủ tục chuyển giao cho cơ quan thuế.

Đang xem: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì

– Xác định thời điểm thay đổi tình trạng pháp lý “Làm thủ tục giải thể, chia, sáp nhập, hợp nhất” là thời điểm Sổ đăng ký thương mại công bố tình trạng doanh nghiệp đang được xử lý. Thủ tục giải thể được đăng ký trên Cổng thông tin điện tử quốc gia; công ty bị tách, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập xử lý việc đăng ký kinh doanh trên cơ sở chia, tách, hợp nhất công ty.

%3cp%3e+%3c%2fp%3e

5. Làm thủ tục phá sản

Đang xem: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì

– Khái niệm: Là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp bị Toà án ra quyết định mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản.

Đang xem: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì

– Xác định thời điểm thay đổi tình trạng pháp lý “Đang trong thủ tục phá sản” là thời điểm Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng của doanh nghiệp đang trong thủ tục phá sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. đăng ký kinh doanh.

Đang xem: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì

6. Giải thể, phá sản, không tồn tại

Đang xem: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì

– Là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể và được cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật theo quy định tại Điều 208 Khoản 8 và Điều 209 Khoản 5 Luật Doanh nghiệp; doanh nghiệp có Tòa án tuyên bố phá sản theo quy định của Luật phá sản; chấm dứt do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập quy định tại Khoản 5 Điều 198, Khoản 5 Điều 201 và Khoản 4 Điều 201 của Luật.

Đang xem: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì

Xác định thời điểm thay đổi tình trạng pháp lý “giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại” là thời điểm cơ quan đăng ký thương mại cập nhật tình trạng pháp lý vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký thương mại.

Đang xem: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì

7. Đang hoạt động

Đang xem: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là gì

– Là doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không có tư cách pháp nhân quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này.

Tham khảo: Hướng dẫn, thủ thuật về Android

p>

Sỹ Văn

Chuyên gia về sắc đẹp. Nhiều năm công tác trong ngành makeup và thời trang.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button