Giải đáp cuộc sống

Căn cứ xác định hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Căn cứ xác định hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Căn cứ để xác định hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Đang xem: Trực tiếp sản xuất nông nghiệp là gì

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là ai?

Theo quy định tại Điều 3 Khoản 30 Luật Đất đai năm 2013, gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là gia đình, cá nhân được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; quyền sử dụng đất nông nghiệp và có thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất.

2. Khi nào hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp cần được cấp chứng chỉ?

Theo Thông tư số 33/2017 / tt-btnmt, Điều 3, khoản 1, quy định về việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong các trường hợp sau:

– Giao đất ruộng cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định về giao đất, không thu tiền sử dụng đất;

– Đăng ký nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân;

– Công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân;

– Cần xác định các khoản bồi thường và hỗ trợ các gia đình và cá nhân được hưởng lợi để cải tạo đất canh tác.

3. Cơ sở xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Theo Thông tư số 33/2017 / tt-btnmt, Điều 3, khoản 2, cơ sở để xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được quy định:

– Đang sử dụng đất nông nghiệp được nhà nước giao, cho thuê, công nhận đất do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho, nhận quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất nông nghiệp chưa được nhà nước công nhận;

– Không phải trả lương cố định; những người nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội;

Xem thêm: Uỷ Ban Nhân Dân trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Tham khảo: Bản Mô Tả Nhiệm Vụ Và Công Việc Của Nhân Viên Lễ Tân 2022

– Thu nhập cố định từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất đang sử dụng như sau:

+ Đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận;

+ Do nhận chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

+ Đất nông nghiệp chưa được nhà nước công nhận đang sử dụng;

Ngay cả khi không có thu nhập thường xuyên do thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, dịch bệnh;

– Giao đất nông nghiệp cho cá nhân không thu tiền sử dụng đất và đăng ký nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của cá nhân chỉ theo quy định sau:

+ Không đủ điều kiện nhận lương thường xuyên;

+ Người nghỉ hưu, mất sức, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội.

4. Cơ sở xác định hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Theo Thông tư số 33/2017 / tt-btnmt, Điều 3, khoản 3, căn cứ để xác định hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp được quy định như sau:

– Đang sử dụng đất nông nghiệp được nhà nước giao, cho thuê, công nhận đất do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho, nhận quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất nông nghiệp chưa được nhà nước công nhận;

– Ít nhất một thành viên trong gia đình không đủ điều kiện hưởng lương cố định; những người nghỉ hưu, mất sức hoặc thôi việc được nhận trợ cấp xã hội;

Xem thêm: Uỷ Ban Nhân Dân trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Tham khảo: Bản Mô Tả Nhiệm Vụ Và Công Việc Của Nhân Viên Lễ Tân 2022

– Thu nhập cố định từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất đang sử dụng như sau:

+ Đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận;

+ Do nhận chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

+ Đất nông nghiệp chưa được nhà nước công nhận đang sử dụng;

Ngay cả khi không có thu nhập thường xuyên do thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, dịch bệnh;

-Trong trường hợp không thu tiền sử dụng đất, đăng ký chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng ruộng cho hộ gia đình thì chỉ áp dụng các quy định sau đây đối với việc giao đất ruộng cho hộ gia đình:

+ Ít nhất một thành viên trong gia đình không đủ điều kiện nhận lương thường xuyên;

+ Người nghỉ hưu, mất sức, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội.

& gt; & gt; & gt; Xem thêm: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được cấp chứng chỉ khi nào? Căn cứ nào để xác định cá nhân, gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp?

Ruộng lúa có thể chuyển nhượng được không? Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị phạt do nhận chuyển nhượng ruộng lúa?

Dữ liệu quốc gia

Xem thêm: khám chữa bệnh phổ biến kiến thức y khoa

Sỹ Văn

Chuyên gia về sắc đẹp. Nhiều năm công tác trong ngành makeup và thời trang.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button