Giải đáp cuộc sống

Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại là gì ?

Vốn đăng ký của ngân hàng thương mại là bao nhiêu? Để biết thông tin cụ thể về các vấn đề trên, mời các bạn quan tâm theo dõi bài viết dưới đây của công ty luật acc.

1. Vốn đăng ký của ngân hàng là bao nhiêu?

Theo Điều 29, Khoản 1 Thông tư số 40/2011/tt-nhnn do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 15 tháng 12 năm 2011, vốn đăng ký của ngân hàng thương mại được quy định như sau:

Đang xem: Vốn điều lệ của ngân hàng là gì

“Điều 29. Vốn đăng ký, vốn được chia

1. Vốn đăng ký của ngân hàng thương mại:

a) Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại là vốn thực góp của chủ sở hữu hoặc vốn thực góp của cổ đông, nhà đầu tư ghi trong Điều lệ ngân hàng.

b) Vốn đăng ký của ngân hàng có thể tăng từ các nguồn sau:

(i) các quỹ bổ sung vốn điều lệ; quỹ thặng dư vốn cổ phần; lợi nhuận để lại và các quỹ khác theo quy định của pháp luật;

(ii) Chào bán công khai, chào bán riêng lẻ;

(iii) chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông;

(iv) vốn bổ sung do chủ sở hữu và nhà tài trợ cung cấp;

(v) Các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại là số vốn do chủ sở hữu thực cấp hoặc số vốn thực góp đã được các cổ đông, thành viên thông qua trong Điều lệ ngân hàng.

Tham khảo: Tình bạn là gì? Giải đáp tình cảm bạn bè

Vốn đăng ký của ngân hàng có thể được tăng lên từ các nguồn cụ thể sau:

 • Bổ sung vốn đăng ký từ các quỹ; quỹ thặng dư vốn cổ phần hoặc lợi nhuận để lại và các quỹ khác theo quy định của pháp luật;
 • Phát hành cổ phiếu ra công chúng hoặc riêng lẻ;
 • Thực hiện chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông;
 • Vốn do chủ sở hữu hoặc nhà tài trợ cung cấp;
 • Các nguồn khác theo yêu cầu của pháp luật.
 • 2. Đặc điểm vốn đăng ký của ngân hàng

  – Vốn lớn, nhiều thành viên

  Có vốn đăng ký hoặc vốn được cấp tương đương vốn điều lệ cụ thể tối thiểu 3.000 tỷ đồng. Các cổ đông sáng lập của Ngân hàng là pháp nhân hoạt động theo quy định của pháp luật và có đủ năng lực tài chính để góp vốn, hoặc các cổ đông sáng lập là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự và năng lực tài chính để góp vốn.

  -Vốn đăng ký thực góp không được thấp hơn vốn pháp định

  Theo Điều 7, Khoản 2 Văn bản số 22/2019/nhnn, vốn đăng ký thực góp không được thấp hơn vốn điều lệ viết thường, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện các thủ tục sau:

  Thực hiện thẩm định, kiểm tra, thanh tra hoặc yêu cầu kiểm toán độc lập ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để xác định giá trị thực của vốn đăng ký, vốn cấp trong phương án quyết toán. Lý do báo cáo của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

  Yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các biện pháp xử lý đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi giá trị thực của vốn đăng ký, vốn được cấp thấp hơn mức vốn pháp định và xác định khi cần thiết;

  Giám sát, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện các biện pháp trong phương án xử lý, kể cả các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước;

  Ngân hàng Quốc gia sẽ thực hiện các biện pháp cụ thể sau đây đối với từng ngân hàng dựa trên mức giảm vốn điều lệ và vốn được cấp thực tế và mức vốn điều lệ. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài:

  • Các biện pháp quy định tại Điều 59 Khoản 2 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi giá trị thực của vốn đăng ký và vốn được cấp giảm xuống dưới 80% vốn điều lệ theo quy định;
  • Nếu ngân hàng nước ngoài hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài có giá trị vốn điều lệ thực tế và vốn được cấp thấp hơn 50% vốn điều lệ, thực hiện các biện pháp cơ cấu lại hoặc thu hồi giấy phép của ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định. pháp luật hoặc mặc dù sử dụng các phương pháp khác nhau để đánh giá vốn đăng ký và Giá trị thực tế của vốn được cấp đã thấp hơn mức vốn ủy quyền trong 6 tháng liên tục.
  • – Không được dùng để mua cổ phần, góp vốn

   Ngân hàng thương mại cổ phần phải tuân thủ quy định của pháp luật khi mua lại cổ phần của cổ đông. Quảng cáo

   Chỉ sau khi thanh toán đủ số cổ phần mua lại của ngân hàng thương mại cổ phần, hệ số an toàn kinh doanh ngân hàng không thay đổi, giá trị thực của vốn đăng ký không bị giảm xuống mức thấp hơn vốn pháp định ; việc mua lại cổ phần dẫn đến việc giảm vốn đăng ký của ngân hàng thương mại cổ phần phải được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Trung ương.

   3.Vai trò và ý nghĩa của vốn đăng ký ngân hàng

   Do tính chất hoạt động của ngân hàng là kinh doanh hoạt động tín dụng và có nguồn vốn vô cùng to lớn. Vốn đăng ký của ngân hàng sẽ do nhiều thành viên cùng góp vốn nhằm giúp ngân hàng có đầy đủ vốn để duy trì hoạt động, cũng như cam kết chịu trách nhiệm của các thành viên khi góp vốn.

   Tham khảo: Tin học văn phòng tiếng Anh là gì

   Việc xác định rõ vốn đăng ký của ngân hàng là cơ sở để xác định tỷ lệ góp vốn hay tỷ lệ vốn chủ sở hữu của công ty. Đây cũng là nguồn thông tin chính để chia sẻ lợi nhuận khi hoạt động ngân hàng có lãi, hoặc chia sẻ rủi ro khi hoạt động ngân hàng lâm nguy.

   Đối với ngân hàng cổ phần, tỷ lệ vốn điều lệ sẽ ảnh hưởng đến việc ra quyết định đối với toàn bộ hoạt động của ngân hàng theo hình thức biểu quyết của các thành viên.

   p>

   Vốn đăng ký lớn của ngân hàng cũng sẽ ảnh hưởng đến mức độ đồng ý đầu tư của các nhà đầu tư hoặc người gửi tiền thông minh. Họ xem xét vốn đăng ký của ngân hàng để quyết định nơi gửi tiền. Bởi khi có lượng vốn đăng ký lớn đồng nghĩa với việc ngân hàng có khả năng thu hút vốn và uy tín của ngân hàng được đảm bảo

   4. vấn đề thường gặp.

   Xếp hạng vốn đăng ký của các ngân hàng Việt Nam?

   Theo thống kê báo cáo tài chính của 28 ngân hàng trong nước, tính đến ngày 31/3/2020, tổng vốn đăng ký của ngân hàng đạt khoảng 410,97 nghìn tỷ đồng, tăng gần 4,05 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2019 , mức tăng tương ứng là khoảng 1 %.

   Top 10 ngân hàng có vốn đăng ký lớn nhất Việt Nam bao gồm:

   • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (bidv);
   • Vietinbank;
   • Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (vietcombank);
   • Ngân hàng Techcombank Việt Nam;
   • Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (agribank);
   • Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (vpbank);
   • Ngân hàng Quân đội (mb);
   • Sacombank;
   • Ngân hàng Á Châu (acb);
   • Ngân hàng Sài Gòn (scb).
   • Tổng vốn đăng ký của 10 ngân hàng nói trên là gần 280,45 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 68% tổng vốn đăng ký của 28 ngân hàng niêm yết.

    Tính đến 31/03/2020, bidv là ngân hàng lớn nhất hệ thống với vốn đăng ký gần 40.220 tỷ đồng, không đổi so với cuối năm 2019.

    Hai ngân hàng đứng sau bidv về vốn đăng ký là vietinbank (37.234 tỷ đồng) và vietcombank (37.089 tỷ đồng).

    Trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, Techcombank có vốn đăng ký cao nhất với hơn 35 nghìn tỷ đồng, cao hơn Ngân hàng Nông nghiệp gần 4,5 nghìn tỷ đồng.

    Cùng với techcombank, vpbank, mb bank, sacombank, acb và scb cũng nằm trong top 10 ngân hàng có vốn đăng ký lớn nhất hệ thống.

    Vốn đăng ký là gì?

    • Theo Khoản 4, Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020, “Vốn đăng ký là tổng giá trị tài sản do các thành viên, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp vào thời điểm thành lập công ty. công ty. Giá thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đăng ký mua khi công ty cổ phần được thành lập.”
    • Công ty sử dụng tài sản nào để tài trợ cho vốn đăng ký?

     Căn cứ tại Mục 34 Luật Doanh nghiệp 2020, các loại tài sản góp vốn như sau:

     • Tài sản góp vốn bằng Đồng Việt Nam, các tài sản có giá trị như ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật bằng Đồng Việt Nam.
     • Chỉ cá nhân, tổ chức có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản quy định tại khoản 1 điều này mới có quyền sử dụng tài sản để đóng góp hợp pháp.
     • Cơ sở để xác định vốn đăng ký là gì?

      • Khả năng tài chính của bạn;
      • Quy mô công ty, quy mô kinh doanh, ngành nghề kinh doanh;
      • Chi phí hoạt động thực tế sau khi thành lập công ty (do vốn đăng ký của công ty được sử dụng cho các hoạt động sau khi thành lập công ty);
      • Trên đây là toàn bộ câu trả lời cho câu hỏi Giấy chứng nhận xuất nhập khẩu mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Mọi thắc mắc cần giải đáp cụ thể vui lòng liên hệ công ty luật acc để được hỗ trợ:

       Hotline: 1900.3330zalo: 0846967979gmail: info@accgroup.vn Website: accgroup.vn

       Xem thêm: Độ trưởng thành của nhau thai theo cấp độ nào?

Sỹ Văn

Chuyên gia về sắc đẹp. Nhiều năm công tác trong ngành makeup và thời trang.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button